Mobil Uygulama Gizlilik Politikası
ÜNİYOKLAMA PROJESİ MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK POLİTİKASI
 

Tüm kullanıcılarımızın uygulama kullanıcısı olarak öğrenci numarası, kullanıcı adı, şifre ve diğer kişisel verileri depolanmakta ve işlenmektedir. Bu gizlilik politikası, uygulamanın kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta olduğunu açıklamaktadır. Tüm kullanıcılarımıza ait veriler hiçbir surette uygulamanın amacı dışında kullanılmaz, ticari bir amaca konu yapılamaz, para karşılığı herhangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.

Uygulama kullanıcılarına ait veriler ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda kullanılabilir.


Uygulamanın kullanıldığı esnada öğrenim gördüğünüz üniversite tarafından bildirim alabilir veya izin vermeniz durumunda mevcut konumuz değerlendirme amacıyla kayıt edilebilir.
Uygulamada yer alan tüm bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiç bir şekilde resmi belge veya kanıt olarak kullanılamaz.


Uygulama kullanıcılarının kullanıcı adı ve şifrelerinin kaybedilmesi, cihazların kaybedilmesi, cihaz veya şifrelerin başkaları ile paylaşımı ya da şifrelerin asgari güvenliğinin sağlanamaması neticesinde yitirilmesi halinde ve bu nedenle ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi zararlara karşı ilgili uygulama veya üniversite hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar tarafından bu nedenlerle ortaya çıkabilecek durumlara istinaden uygulama veya öğrenim gördükleri üniversiteden herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunulamaz.


Bu uygulama tüm kişisel verilerin gizlilik ve güvenliğini mümkün olan en yüksek seviyede sağlamak ve bu anlamda gelişebilecek yazılım kaynaklı problemlere ilişkin önlemleri almakla yükümlüdür. Gereken tüm güvenlik önlemleri alınmasına rağmen uygulamaya ilişkin yapılacak güvenlik saldırıları sonucunda kişisel verilerin korunamaması halinde ise bu durumdan uygulama veya üniversite sorumlu tutulamaz.

Uygulama geliştiricileri uygulamada yer alacak hizmetlerle ilgili önceden bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına haizdir. Kullanıcılar bu Gizlilik Politikasını kabul ederek uygulamanın kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Uygulamayı cihazlarına indirmek suretiyle kullanan tüm kullanıcılar bu Gizlilik Politikası hükümlerinin tamamını okuyup, onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı