Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Komisyonlar

Başarı Değerlendirme ve Ödül Komisyonu(Personel Daire Başkanlığı)

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Akademik Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu(Genel Sekreterlik)

Bilimsel Araştırmalar Proje Komisyonu(Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü)

Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Bologna Eşgüdüm Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Etik Kurul Komisyonu(Hukuk Muşavirliği)

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Komisyonu(Hukuk Muşavirliği)

Güvenlik Komisyonu(Genel Sekreterlik)

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Kütüphane Komisyonu(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Lisansüstü Eğitim - Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Lojman Tahsis Komisyonu(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Mevzuat Komisyonu(Hukuk Muşavirliği)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Program Koordinatörlüğü(Personel Daire Başkanlığı)

Önlisans/Lisans Eğitim - Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Komisyonu(Uluslararası İlişkiler Ofisi)

Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri Komisyonu(Uluslararası İlişkiler Ofisi)

Uzaktan Eğitim Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

ÖSYM İl Koordinatörlüğü(ÖSYM İl Koordinatörlüğü)

Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırılmasına İlişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu(Personel Daire Başkanlığı)

Yayın Komisyonu(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Meslek Yüksekokulları Kurulları(Genel Sekreterlik)

Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Değerlendirme Komisyonu(Personel Daire Başkanlığı)

Başarı Değerlendirme ve Ödül Komisyonu(Genel Sekreterlik)

Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı