Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Komisyonlar

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Akademik Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu(Genel Sekreterlik)

Bilimsel Araştırmalar Proje Komisyonu(Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü)

Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Bologna Eşgüdüm Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Eğitim - Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Engelli Öğrenci Birimi(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Etik Kurul Komisyonu(Hukuk Muşavirliği)

Güvenlik Komisyonu(Genel Sekreterlik)

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Kalite Güvence Komisyonu(Genel Sekreterlik)

Konut Tahsis Komisyonu(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Koronavirüs Komisyonu(Genel Sekreterlik)

Kütüphane Komisyonu(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Lisansüstü Eğitim - Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Meslek Yüksekokulları Kurulları(Genel Sekreterlik)

Mevzuat Komisyonu(Hukuk Muşavirliği)

Öğrenci Konseyi(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Öğretim Üyeliği Ön Değerlendirme Komisyonu(Personel Daire Başkanlığı)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Program Koordinatörlüğü(Genel Sekreterlik)

ÖSYM İl Koordinatörlüğü(ÖSYM İl Koordinatörlüğü)

Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü(Uluslararası İlişkiler Ofisi)

Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Komisyonu(Uluslararası İlişkiler Ofisi)

Uzaktan Eğitim Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Yabancı Uyruklu Personel(Personel Daire Başkanlığı)

Yayın Komisyonu(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Yukarı