Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Rektör Yardımcıları
Görev Dağılımı
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Sağlık Hizmetleri MYO
 • Demirözü M.Y.O
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü (BAP)
 • Çevre Yönetim Ofisi
 • Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
 • Güvenlik Komisyonu
 • Mevzuat Komisyonu
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Etik Kurulu
Görev Dağılımı
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Aydıntepe M.Y.O
 • Teknik Bilimler MYO
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Konut Tahsis Komisyonu Başkanlığı
 • Yabancı Uyruklu Personelin Çalıştırılmasına İlişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme Ön Değerlendirme Komisyonu
 • Meslek Yüksekokulu Kurulları
 • Yayın Komisyonu Başkanlığı
 • Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yazılım Koordinatörlüğü
Görev Dağılımı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Adalet M.Y.O
 • Mühendislik Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Sosyal Bilimler MYO
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletmesi
 • İktisadi İşletmeler
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Koordinatörlüğü (ÖYP)
 • Öğrenci Konseyi
 • Engelli Öğrenci Birimi
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı