Mobile Logo Hukuk Muşavirliği

Hukuk Muşavirliği

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Profesör Doktor Ali Savaş BÜLBÜL Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Emin MERCAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin GÜNEŞ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Sadık ÇIVRACI Üye
Doktor Öğretim Üyesi Umut İrfan ÜÇEL Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ birimi yürütmektedir.
  BAŞVURU FORMLARI :
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı