Mobile Logo Hukuk Muşavirliği

Hukuk Muşavirliği

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Politikası
Bayburt Üniversitesi olarak Kalite Politikamız:

 • Kalite Yönetimi temel ilkelerinin Üniversitemizde bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

• Uymakla yükümlü olduğumuz mevzuat ve standartların gerektirdiği uygulanabilir tüm şartları karşılayarak ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek.

• Katılımcı, araştırmacı, sürekli gelişmeye açık bir anlayışla hizmet sunarak, çalışanlarımızın, bizden hizmet alan, bize hizmet veren, işbirliğinde bulunan tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak.

• Yasalarla belirlenen eğitim, Ar-Ge gibi tüm görevlerimizi, hizmet sunduğumuz kesimle, çevremizle, toplumla yakın iletişim ve işbirliği içinde gerçekleştirmek, toplumsal gelişmeye katkı sağlamak.

• Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlayan, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların yeşereceği bir çalışma ortamı yaratmak.

• Her tür kaynağımızı etkin bir biçimde kullanarak, sürekli iyileştirme ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğimizi artırmak.

• Alanında öncü, geleceği tasarlayan, evrensel değerleri benimseyen, uluslararası standartlara uygun ve dijital dönüşüm gerekliliklerini sağlayan bir üniversite olmak.
 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı