Doçent Doktor Fatih Gürbüz

"Eğitsel Şarkı ve Oyun Tekniklerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kalıcılığı Üzerine Etkileri", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Ezelnur Çeker, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

"Physics Education Effect of Micro teaching Method Supported by Educational Technologies on Pre service Science Teachers Misconceptions on Basic Astronomy Subjects", Fatih Gürbüz, Journal of Education And Training Studies, 2016

"Bireysel Farklıkların Öğretim Sürecine Yansımasına Dair Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Nitel Bir Araştırma", Ümit Turgut, Rıza Salar, Fatih Gürbüz, Ayhan Aksakallı, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

"A Living Example of Lifelong Learning Prof Dr Necmettin Tozlu", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

"The Views of Pre Service Teachers Who Take Special Teaching Course Within the Context of Pedagogical Formation Certifica Program About Micro Teaching Method and A Physics Lesson Plan", Fatih Gürbüz, International Journal on New Trends in Education And Their Implications, 2015

"Students Views on Distance Learning in Turkey An Example Of Anadolu Universıty Open Education Faculty", Fatih Gürbüz, The Turkish Online Journal of Distance Education, 2014

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014

"Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin 7 Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi", Gökhan Aksoy, Fatih Gürbüz, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014

"The views of science and technology teachers about computer assisted instruction", Töman Ufuk, Gürbüz Fatih, Çimer Sabiha Odabaşı, Mevlana International Journal of Education, 2013

"Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması", Uzoğlu Mustafa, Gürbüz Fatih, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013

"The Effects of reading writing application and learning together techniques on 6th grade students academic achievements on the subject of Matter and Temperature", Fatih Gürbüz, Gökhan Aksoy, Ufuk Töman, Mevlana International Journal of Education, 2013

"7E Modelinin 6 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi", Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Salar Rıza, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2013

"Pre Service Science Teachers Views About Teaching Theories and Methods", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Gökhan Aksoy, Sabiha Odabaşı Çimer, International Journal on New Trends in Education And Their Implications, 2013

"Group Investigation Teachıng Technique in Turkish Primary Science Courses", Aksoy Gökhan, Gürbüz Fatih, Balkan Physics Letters, 2013

"An example for the effect of 5E model on the academic achievementof students in the unit of force and motion", Gökhan Aksoy, Fatih Gürbüz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

"The Effect of Group Research and Cooperative Reading Writing Application Techniques in the Unit of What is the Earth Crust Mamde of on the Academic Achievements of the Students and the Permanent", Aksoy Gökhan, Gürbüz Fatih, Balkan Physics Letters, 2013

"Extended Worksheet Developed According to 5E Model Basedon Constructivist Learning Approach", Ufuk Töman, Ali Rıza Akdeniz, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, International Journal on New Trends in Education And Their Implications, 2013

"The Viewpoints of Physics Teacher Candidates Towards the Concepts in Special Theory of Relativity and Their Evaluation Designs", Ümit Turgut, Fatih Gürbüz, Rıza Salar, Ufuk Töman, International Journal of Academic Research, 2013

"7E Modelinin 6 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Uygulanışına Yönelik Öğrenci Görüşleri", Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013

"10th Grade Science Class Students Misconceptions About Electric Current", Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Turgut Güven, Energy Education Science And Technology Part b, 2012

"İşbirlikli İki Farklı Tekniğin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi", Aksoy Gökhan, Gürbüz Fatih, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2012

"6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Birlikte Öğrenme Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi", Gökhan Aksoy, Fatih Gürbüz, Journal of Educational And Instructional Studies in The World, 2012

"Effect of Conceptual Change Text Approach on Removal of Students Misconceptions About Heat and Temperature", Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Int. J. of Innovation And Learning, 2012

"The Effects of Reading Writing Application Technique and Learning Together Technique on Increasing 6th Grade Students Academic Achievement and Students Opinions About These Techniques", Gökhan Aksoy, Fatih Gürbüz, Energy Education Science And Technology Part b, 2012

"Elektrik Konularının Öğretiminde 5E Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi", Açışlı Sibel, Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2012

"Lise 2. Sınıf Fen Şubesi Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları", Ümit Turgut, Fatih Gürbüz, Güven Turgut, Sibel Açışlı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinin Öğretiminde İki Farklı İşbirlikli Öğretim Tekniğin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkileri", Aksoy Gökhan, Gürbüz Fatih, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"Effects of teaching with 5e model on students behaviors and their conceptual changes about the subject of heat and temperatureIsı ve Sıcaklık Konusunda 5e Modeliyle Öğretimin Öğrencilerdeki Kavramsal Değişime ve Onların Tutumlarina Etkisi", Ümit Turgut, Fatih Gürbüz, International Online Journal of Educational Science, 2011

"Elektrik Konusunda 5E Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel İşlem Becerilerine ve Fizik Laboratuvarına Karşı Tutumlarına Etkisi", Sibel Açışlı, Ümit Turgut, Sema Altun Yalçın, Fatih Gürbüz, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

"Isı ve Sıcaklık Konusunda 5E Modeliyle Öğretimin Öğrencilerdeki Kavramsal Değişime ve Tutumlarına Etkisi", Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Turgut Güven (27.04.2011-29.04.2011), International Conference on New Trends in Education And Their Implications, 2011

"The Attitudes of Physics Teacher Candidates Towards The Concepts in Special Theory of Relativity and Their Evaluation Designs", Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Salar Rıza (04.03.2013-06.03.2013), International Technology, Education And Development Conference, 2013

"The Effect of 7E Model on Academic Achievements and Retention in the Unit Electricity in Our Life 6th Grade Science and Technology Course", Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Salar Rıza (04.03.2013-06.03.2013), 7th International Technology, Education And Development Conference, 2013

"Lise 2 Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Araştırılması", Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Turgut Güven (27.04.2011-29.04.2011), 2nd International Conference on New Trends in Education And Their Implications, 2011

"An Investigation 10th Grade Students Misconceptions About Electric Current", Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Turgut Güven (03.02.2011-07.02.2011), 3rd World Conference on Educational Sciences, 2011

"İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi", Turgut Ümit, Gürbüz Fatih (23.09.2010-25.09.2010), IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010

"SORGULAMAYA DAYALI LABORATUAR UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİKBAŞARISINA ETKİSİ", Fatih Gürbüz, (03.11.2016-05.11.2016), 1. Internatıonal Academıc Research Congress, 2016

"SİNDİRİM SİSTEMİ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN FARKLI ÖĞRENİM DÜZEYLERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMES", Ufuk Töman, Fatih Gürbüz, (14.04.2017-15.05.2017), 2nd World Congress on Lifelong Education, 2017

"Uzaktan Eğitimle İlgili Öğrenci Görüşleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Örneği", Fatih Gürbüz, (07.11.2014-09.11.2014), 5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 2014

"HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN YAŞAYAN ÖRNEĞİ PROF DR NECMETTİN TOZLU", Fatih Gürbüz, (03.11.2016-05.11.2016), 1. Internatıonal Academıc Research Congress, 2016

"FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN 9 SINIF FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ", Fatih Gürbüz, (03.11.2016-05.11.2016), 1. Internatıonal Academıc Research Congress, 2016

"TEMEL ASTRONOMİ KAVRAMLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN ANLAŞILMASININ İNCELENMESİ", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, (14.04.2017-15.04.2017), 2’nci Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, 2017

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN İLK OKUMA VE YAZMA BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ", Fatih Gürbüz, Alaaddin Tehci (18.10.2017-21.10.2017), II. Internatıonal Academıc Research Congress, 2017

"PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TABLET BİLGİSAYARLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Fatih Gürbüz, Mesut Bulut, (18.10.2017-21.10.2017), II. Internatıonal Academıc Research Congress, 2017

"TEMEL ASTRONOMİ KAVRAMLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN ANLAŞILMASININ İNCELENMESİ", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, (14.04.2017-15.04.2017), 2nd World Congress on Lifelong Education, 2017

"Etil Alkol Fermantasyonu Konusunun İşelnişinde Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi", Töman Ufuk, Akdeniz Ali Rıza, Çimer Sabiha Odabaşı, Gürbüz Fatih (07.11.2013-09.11.2013), 2nd World Conference on Educational And Instructional Studies Wceıs, 2013

"GÖREVDE OLAN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ BİLGİ VE ÇEVRE EĞİTİMİ ÖZYETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", Fatih Gürbüz, Akın Aykut Konakcı (18.10.2017-21.10.2017), II. Internatıonal Academıc Research Congress, 2017

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen, (07.11.2014-09.11.2014), 5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 2014

"EĞİTSEL ŞARKI VE OYUNLARLA İŞLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNE ETKİSİ", Fatih Gürbüz, Ezelnur Çeker (18.10.2017-21.10.2017), II. Internatıonal Academıc Research Congress, 2017

"ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİ KAPSAMINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", Fatih Gürbüz, (05.11.2015-07.11.2015), 4th World Conferenceon Educational Andınstructional Studieswceıs - 2015, 2015

"Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrenme Kuşağı", Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Sözbilir Mustafa, Töman Ufuk (07.11.2013-09.11.2013), 2nd World Conference on Educational And Instructional Studies Wceıs, 2013

"Students Views About the Implementation of 7E Model", Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Salar Rıza (07.11.2013-09.11.2013), 2nd World Conference on Educational And Instructional Studies Wceıs, 2013

"Correct the Deficiency of Pre service Physics Teachers Knowledge with Differentiated Instruction", Ümit Turgut, Güven Turgut, Rıza Salar, Fatih Gürbüz, (07.11.2013-09.11.2013), New Perspectives in Science Education, 2013

"SİNDİRİM SİSTEMİ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN FARKLI ÖĞRENİM DÜZEYLERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ", Ufuk Töman, Fatih Gürbüz, (14.04.2017-15.04.2017), 2’nci Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, 2017

"PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ", Mesut Bulut, Fatih Gürbüz, (18.10.2017-21.10.2017), II. Internatıonal Academıc Research Congress, 2017

"Sistem Analizi ve Tasarımı", Önlisans, Türkçe, 2

"Trafo ve Doğru Akım Makinaları", Önlisans, Türkçe, 4

"Güç Elektroniği ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Elektronik ıı", Önlisans, Türkçe, 4

"Güç Elektroniği", Önlisans, Türkçe, 3

"Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik", Önlisans, Türkçe, 2

"Fizik ı", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Fizik ı Lab.", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Fizik ı", Lisans, Türkçe, 4

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"Genel Fizik Iıı", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Fizik Iıı Lab.", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 2

"Fizik ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Astronomi", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Fizik", Lisans, Türkçe, 2

"Topluma Hizmet Uygulaması", Lisans, Türkçe, 3

"Modern Fiziğe Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Fizikte Özel Konular", Lisans, Türkçe, 2

"Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Fizik ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama", Lisans, Türkçe, 3

"İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Öğretim Yöntem ve Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Öğrenme Yöntem ve Modelleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Dekan Yardımcısı"

"Mıllı Egıtım Bakanlıgı", ÖĞRETMEN, 2000-2010, Kamu

"Teşekkür", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Akademik yayın Ödülü", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Akademik Yayın Ödülü", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Yayın Teşvik Ödülü", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

"Teşekkür Belgesi", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"EĞİTSEL ŞARKI VE OYUNLARLA İŞLENİLEN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNE ETKİSİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 1100 TÜRK LİRASI

"Genç Bilim İnsanları Yaparak Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyor Tübitak 4004 Bilim ve Doğa Kampı", Eğitmen, , Tübitak Projesi, Tamamlandı, 37020 TÜRK LİRASI

"Enerji Konusunda Öğrenme Kuşağı", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 05.05.2013-10.10.2013, 54000 TÜRK LİRASI

"Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi ve Çevre Eğitimi Öz-yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Akın Aykut Konakcı

"Stem Uygulamalarının Öğrencilerin Stem Farkındalıkları Üzerine ve "üçgenler" Ünitesindeki Başarılarının Kalıcılık Düzeyine Etkisi", Yüksek Lisans, Hilal Karadeniz

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Okur-yazarlığı Düzeylerinin ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Yüksek Lisans, Semanur Arıcı Dağ

"Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Miray Yegen

"Fen Bilimleri Dersi Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Stem Uygulamalarının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi", Yüksek Lisans, Yasemin Gökçe

"Okul Öncesi Eğitimin İlk Okuma ve Yazma Başarısına Etkisi", Yüksek Lisans, Alaaddin Tehci

"Eğitsel Şarkı ve Oyunlarla İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Akademik Başarı ve Kalıcılık Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans, Ezelnur Çeker

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doçent Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2017 Yardımcı Doçent Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2013 Öğretim Görevlisi (dr) Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2012 Öğretim Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2012 Doktora Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2005 - 2008 Yüksek Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi