Mobile Logo İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Lojman Tahsis Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Mahir KADAKAL Başkan
Genel Sekreter Nazmi KARABULUT Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.

DAYANAK

Kamu Konutları Kanunu
Kamu Konutları Yönetmeliği
Bayburt Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı