Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Tarihçe

Ülkemizin en genç Üniversitelerinden biri olan Bayburt Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuş olup görevi yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, toplumun yararına sunan sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil aynı zamanda kaliteli eğitim araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımlarını geliştirmektir.

Bayburt Üniversitesi eğitimde araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış üniversitelerden biri olmayı öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve silke insanının hayat kalitesini geliştirmek sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.

Üniversitemiz kadrosunda 16 Profesör, 77 Doçent, 161 Doktor Öğretim Üyesi, 155 Öğretim Görevlisi ve 78 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 487 Akademik Personel yer almaktadır. Ayrıca idari işlemlerin zamanında ve akıcı şekilde sürdürülebilmesi için 215 idari personel, 177 Sürekli İşçi, 38 Sözleşmeli Personel görev yapmaktadır.(*)

Rektörlerimiz


Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU
Üniversitemizin Kurucu Rektörü olan Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU, 1959 yılında Trabzon’da doğdu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Bilim Dalında araştırma görevliliğine başladı. 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Bilim Dalında yüksek lisansını, 1993 yılında Bradford Üniversitesi (İngiltere), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Bilim Dalında doktorasını tamamladı. Geoteknik ve Temel Mühendisliği konularında önemli birçok projeye imza atan Mollamahmutoğlu, 1996 yılında Doçentlik ve 2001 yılında da Profesörlük unvanını aldı. 2008-2012 tarihleri arasında Üniversitemiz Kurucu Rektörü olarak görev yapan Mollamahmutoğlu, Gazi Üniversitesi Geoteknik ve Geoteknik Deprem Mühendisliği Profesörü olarak akademik hayatına devam etmektedir.


Prof. Dr. Gökhan BUDAK
1968 yılında Erzurum’da doğdu. 1989'da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. 1990'da birincilikle bitirdiği bölüme araştırma görevlisi, 1996 yılında yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006'da Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında profesör olarak atanan Budak, X-ışını Flüoresans Spektroskopisi, Atom ve Moleküllerin Kuantum Mekaniksel Hesaplamaları ile Monte Carlo Simülasyon Tekniği konularında önemli çalışmalara imza attı. 2012 yılında Üniversitemizin ikinci Rektörü olarak atanan Budak, görevi devam ederken 2013 yılı ocak ayında hayatını kaybetti.


Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
1966 yılında Bayburt’ta doğdu. 1984 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaparak 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hadis Bilim Dalında araştırma görevlisi olan Coşkun, 1991 yılında yüksek lisansını 1996 yılında ise doktorasını tamamladı ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yardımcı doçent oldu. 1999-2000 Öğretim yılında, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, Din Taanu Cana Calpı Bilimder Kafedrası’nda bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliği yapan Coşkun, 2005 yılında doçent oldu ve 2010 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında Profesör olarak atandı. 2013-2021 yılları arsında Üniversitemizde iki dönem Rektörlük görevini icra etti. 22.04.2021 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Profesör olarak görev yapan Coşkun, 11.01.2022 tarihinde fakülte dekanlığına atandı, halen görevine devam etmektedir

(*) Son Güncel Tarihi:05.04.2023
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı