Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 06/06/2013 tarihinde kurulmuş.Bayburt Üniversitesi merkez yerleşke içerisinde 2013 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/12/2016 tarihli kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun'nun 2880 Sayılı Kanun' la değişik 7/d-2 maddcsi uyarınca Spor Yöneticiliği Bölümü. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü ve yine Yükseköğretim KuruIu Başkanlığının 19.07.20|7 tarihli kurul toplantısında da 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun' la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca da Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü açılmıştır.