Mobile Logo Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)
5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun  3.  maddesi  uyarınca  Türkiye  dışında  yapılacak  Türk  diline  dair  eğitim,  sınav  ve belgelendirme  faaliyetlerinin  Yunus  Emre  Vakfı  tarafından  gerçekleştirilmesinin  öngörüldüğü belirtilmektedir.

Vakfın söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsünü kurarak yurt dışında  kültür  merkezleri  açtığı  ve  Enstitüye  bağlı  bu  kültür  merkezleri  aracılığıyla  "Türkçe  Yeterlik Sınavı  (TYS)"  yapmaya  karar  verdiği  ifade  edilmektedir.  Ayrıca,  Diller  için  Avrupa  Ortak  Öneriler Çerçevesi Metni'ne  uygun  olarak  geliştirilen TYS'nin  yılda  üç  defa  yurt  dışındaki  sınav merkezleri ile yurt içinde düzenlendiği vurgulanarak, bir sonraki sınav uygulama tarihinin 27 Nisan 2024'te yapılacağı belirtilmekte olup, başvuru tarihlerinin 04-31 Mart 2024 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Söz  konusu  sınava ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.
 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı