Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Mutlu TÜRKMEN Başkan
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Başkan Yardımcısı
Doktor Öğretim Üyesi Hamdi TÜRKOĞLU Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ramazan CEYLAN Üye
Doçent Doktor Bülent BAYRAKTAR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ Üye
Doçent Doktor Ahmet ÖZKAN Üye
Doçent Doktor Erdal ÖNER Üye
Doçent Doktor Serdar GÖKTAŞ Üye
Doçent Doktor Gürkan YILDIRIM Üye
Doçent Doktor Sinan YAZICI Üye
Öğretim Görevlisi Ömer Faruk AKSOY Üye
Doçent Doktor Bora GÖKTAŞ Üye
Doçent Doktor Yusuf ESMER Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ümit YILDIRIM Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ümit KARAKAŞ Üye
Öğretim Görevlisi Bahadır KURNAZ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Yahya Yasin YILMAZ Üye
Öğretim Görevlisi Teoman İSKENDER Üye
Öğretim Görevlisi Ömer DOĞAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Betül GIDIK Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
Daire Başkanı Halis KILIÇ Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı