Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Başkan
Profesör Doktor Fatih GÜRBÜZ Üye
Doçent Doktor Gürkan YILDIRIM Üye
Doçent Doktor Bora GÖKTAŞ Üye
Doçent Doktor Yusuf ESMER Üye
Doçent Doktor Sinan YAZICI Üye
Doçent Doktor Bülent BAYRAKTAR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ramazan CEYLAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ Üye
Doçent Doktor Ahmet ÖZKAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Çağatay TEKE Üye
Doçent Doktor Gazi ÖZDEMİR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Yasemin TÜMER ÇELİK Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ümit KARAKAŞ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ümit YILDIRIM Üye
Doktor Öğretim Üyesi Betül GIDIK Üye
Doktor Öğretim Üyesi Yahya Yasin YILMAZ Üye
Doktor Öğretim Üyesi İlyas Kays İMAMOĞLU Üye
Öğretim Görevlisi Bahadır KURNAZ Üye
Öğretim Görevlisi Teoman İSKENDER Üye
Öğretim Görevlisi Fatih Mehmet ATEŞ Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
Daire Başkanı Halis KILIÇ Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.
Yukarı