Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Mutlu TÜRKMEN Başkan
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Başkan Yardımcısı
Öğretim Görevlisi Tarık Talha DERMEZ Üye
Öğretim Görevlisi Bahadır KURNAZ Üye
Öğretim Görevlisi Ömer ERDOĞAN Üye
Doçent Doktor Ruken KARADUMAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Fetullah BATTAL Üye
Doçent Doktor Özge ERDEM Üye
Araştırma Görevlisi Doktor Özge ESGİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Murat GÜRBÜZ Üye
Doçent Doktor Betül KÜÇÜK DEMİR Üye
Doçent Doktor Bora GÖKTAŞ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Zakir ARAS Üye
Öğretim Görevlisi Doktor Hami ÜNLÜ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Tunahan FİLİZ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Aykut COŞKUN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Eda ADATEPE Üye
Doçent Doktor Muhittin TURAN Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı