Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bütçe ve Performans Programlama
  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak

  • Bütçeyi hazırlamak

  • Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak

  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak

  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek

  • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek

  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek

  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.


Performans Programı Teklifi İş Akış Şeması için tıklayınız
Performans Programı Tasarısı İş Akış Şeması için tıklayınız
Performans Programı Nihai İş Akış Şemesi için tıklayınız
Performans Programı İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şeması için tıklayınız
Bütçesinin Hazırlanması İş akış Şeması için tıklayınız
AFP Hazırlama İş Akışı Şeması için tıklayınız
Bütçe Revize işlemleri İş akışı Şeması için tıklayınız
Ödenek Aktarma İş Akış Şeması için tıklayınız
Ödenek Ekleme İş Akış Şeması için tıklıyanız
Gelirli Ödenek Kaydı İş Akış Şeması için tıklayınız
Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İş Akış Şeması için tıklayınız
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Şeması için tıklayınız 
Bütçe İptali İş akış Şeması için tıklayınız
Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme İş Akış Şeması için tıklayınız
Tenkis İşlemi İş Akış Şeması için tıklayınız
Yatırım Programı Hazırlanması Koordinasyon İş Akışı Şeması için tıklayınız
Üçer Aylık Yatırım Gerçekleştirme Raporları İş Akış Şemaları için tıklayınız
Yatırım Değerlendirme Rapru İş Akış Şeması için tıklayınız
Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu İş Akış Şeması için tıklayınız
Alanı  ile ilgili Konularda Görüş Vermek   İş Akış Şeması için tıklayınız


***Birimimizle ilgili belge ve dokümanlara, Dokümanlar menüsünden ulaşabilirsiniz...

Belgeler için tıklayınız...
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı