Ödeme Emri Belgesine Eklenecek Belgeler

MAAŞ ÖDEMELERİ

EK DERS ÖDEMELERİ

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

SINAV ÜCRETİ

JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRETİ

GİYECEK YARDIMI

YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

KURS VE TOPLANTILARA KATILMA GİDERLERİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ AVANS ÖDEMESİ

TAAHHÜT DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN ALIMLAR

ÇEŞİTLİ HİZMET ALIMLARI

YAPI TESİS VE ONARIM GİDERLERİ

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPILAN ALIMLAR

STAJER ÖĞRENCİLERİN SGK PRİM ÖDEMELERİ

STAJER ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

4734 KİK'nun 22 a,b,c (TEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLAR)

İLAN GİDERLERİ