İç kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Doküman ve Formları

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ (26/12/2007) 

Kamu İç Kontrol Standartları Genel Yazı (04/02/2009)

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Excel)

Kamu İç Kontrol Standartlarına  Uyum  Eylem Planı Hazırlama ve Revize Çalışmalarına İlişkin Öneriler

 

Kamu İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu idarelerine daha fazla rehberlik yapmak amacıyla, iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama adımları ile örneklerini içeren Kamu İç Kontrol Rehberi, Bakanlık Makamının 07 Şubat 2014 tarihli ve 13 Sayılı Onayı ile yayımlanmıştır.

   Kamu İç Kontrol Rehberi