Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama
  • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek

  • Bütçe kesin hesabını hazırlamak

  • İlgili mevzuatı çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş gelir ve alacaklıların yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesini sağlamak

  • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Taşınır Konsolide Görevlisi ile Taşınır Kayır ve Kontrol Yetkilisinin yürütmesi gereken tüm iş ve işlemleri yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak

  • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

  • Mali istatistikleri hazırlamak.

***Birimimizle ilgili belge ve dokümanlara, "Dokümanlar " menüsünden ulaşabilirsiniz...


 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı