Profesör Doktor Mutlu Türkmen

"2nd International Juried Arts Mixed Exhibition on National Cultures - ”geçmişten Günümüze Spor Temalı Kartlar ve Zarflar”", Antalya, Türkiye, Uluslararası, Sergiler, Karma Sergiler, 19.10.2017-22.10.2017

"Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk DüzeyleriArasındaki İlişkinin İncelenmesi", Hayri Akyüz, Fatih Yaşartürk, İsmail Aydın, Erdal Zorba, Mutlu Türkmen, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"The Relationship Between Motivation Orientations and Competitive Anxiety in Bocce Players Does Gender Make a Difference", Mutlu Türkmen, Taner Bozkuş, Atahan Altıntaş, Psychology And Behavioral Sciences, 2013

"Gençlik ve spor il müdürlerinin zaman kullanım olanak ve tutumlarının değerlendirilmesi", Çetin Yaman, Mutlu Türkmen, Gülten Hergüner, Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 2012

"Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Serbest Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyi Üzerine Etkisi", Hayri Akyüz, Fatih Yaşartürk, İsmail Karataş, Mutlu Türkmen, Erdal Zorba, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2018

"Erken Cumhuriyette Beden Eğitimi Ve Spor", Türkmen Mutlu, Journal of Turkish Studies, 2013

"Investigation of the relationship between academic and sport motivation orientations", Türkmen Mutlu, Middle-east Journal of Scientific Research, 2013

"Effects of recreation services offered by local government on quality of life a factor analysis application", Arslan Sibel, Türkmen Mutlu, Tojras, 2012

"Determination of the relationship between physical activity levels and healthy life style behaviors of the university students", Türkmen Mutlu, Kul Murat, Öçalan Mehmet, Özkan Ali, Bozkuş Taner, Australian Journal of Basic And Applied Sciences, 2013

"A case study on the relationship between sport motivation orientations and bodily kinaesthetic intelligence levels of university students", Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner, Öçalan Mehmet, ku Murat, World Journal of Sport Sciences, 2013

"Uzakdoğu sporlarının UDS çocuk gelişimine etkisi", Türkmen Mutlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004

"The Adaptation of Coaching Behavior Scale for Sport CBS S into Bosnian Language A Validity and Reliability Study", Osman İmamoğlu, Gürkan Elçi, Mutlu Türkmen, Ahmet Naci Dilek, International Journal of Science Culture And Sport, 2016

"Türkiye’de Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpik Hazırlık Merkezleri", Osman İmamoğlu, Mutlu Türkmen, Ahmet Naci Dilek, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"Beden eğitimi öğretmenlerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi", Bayraktar Işık, Yaman Çetin, Türkmen Mutlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Fiziki Kaygı Durumlarının İncelenmesi", Yaşartürk Fatih, Fehim Çalık, Kul Murat, Türkmen Mutlu, Akyüz Hayri, International Journal of Science, Culture, And Sport (ıntjscs), 2014

"The effects of taekwondo courses on multiple intelligence development a case study on the 9th grade students", Türkmen Mutlu, Archives of Budo Science of Martial Arts And Extreme Sports, 2013

"Ankara’da Raylı Ulaşım", Mustafa Kürşat Çubuk, Mutlu Türkmen, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2003

"The role of sports in recreational activities", Murat Kul, Fatih Çatıkkaş, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz, Tojras, 2015

"Sporun öğretmen adayı üniversite öğrencilerinin ataklık ve pratik olma kişilik özelliklerine etkisi", Yaman Metin, Yaan Tansu, Türkmen Mutlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003

"Beden Eğitimi Öğretmeni Adayı Son Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretim Yeterlilik Algı Düzeylerinin Belirlenmesi", Mutlu Türkmen, Serkan Varol, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI - (BARTIN İL ÖRNEĞİ)", Mutlu Türkmen, Rukiye Varol, Turkish Studies, 2017

"İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bartin Üniversitesi Örneği", Mutlu Türkmen, Yunus Abdurahimoğlu, Serkan Varol, Mustafa Gökdağ, International Journal of Contemporary Educational Studies, 2016

"Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Rekreasyon Algı Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Batı Karadeniz Örneği", Türkmen Mutlu, Kul Murat, Genç Emine, Sarıkabak Murat, Journal of Turkish Studies, 2013

"The effects of age sports experience and physical self perception on competition anxiety levels of female football player", Bozkus Taner, Turkmen Mutlu, Kul Murat, International Journal of Academic Research, 2013

"Okul Yöneticilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi(Bartın Örneği)", Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz, Mustafa Gökdag, International Journal of Contemporary Educational Studies (ıntjces), 2019

"Okul Yöneticilerinin Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına Dair Görüşlerinin İncelenmesi", Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz, Mustafa Gökdağ, International Journal of Contemporary Educational Studies, 2019

"Halk oyuncularının fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi", Özkan Ali, Bozkuş Taner, Kul Murat, Türkmen Mutlu, öz Ümit, Cengiz Caner, International Journal of Science, Culture, And Sport (ıntjscs), 2013

"KADINLARIN SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARININ BOŞ ZAMAN TATMİNİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖZEL SPOR MERKEZLERİ ÖRNEĞİ", Mutlu Türkmen, Cenan Eruzun, Spormetre, 2018

"Investigation of University Students Attitudes Towards Leisure Time Activities Bartin University Sample", Hayri Akyüz, Mutlu Türkmen, International Journal of Science Culture And Sport, 2016

"Religiosity and Female Participation in Sport: Exploring the Perceptions of the Turkish University Students", Mutlu Türkmen, Physical Education of Students, 2018

"Investigation of the Relationship between Social Media Usage Habits and Personality Characteristics of Bartın University PES Students", Sercan Kural, Mutlu Türkmen, Ahmet Naci Dilek, International Journal of Science Culture And Sport, 2016

"The Relationship between Free Time Satisfaction and Stress Levels of Elite-Level Student-Wrestlers", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Mutlu Türkmen, Education Sciences, 2018

"Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri", Mutlu Türkmen, Arif Özsarı, International Journal of Sport Culture And Science, 2020

"Bartın Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi", Mutlu Türkmen, Rukiye Varol, Serkan Varol, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi ve ilişkilendirilmes", Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Kul Murat, Özkan Ali, öz Ümit, Cengiz Caner, International Journal of Science, Culture, And Sport (ıntjscs), 2013

"Takım sporlarıyla uğraşan sporcuların yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre incelenmesi", Türkmen Mutlu, Kul Murat, Bozkuş Taner, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2013

"The relationships between gender physical self perception sport experience motivation orientations and academic success", Turkmen Mutlu, International Journal of Academic Research, 2013

"Determination of the Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors, Physical Fitness, and Risk Factors of Coronary Heart Diseases in University Students", Ali Özkan, Mutlu Türkmen, Taner Bozkuş, Murat Kul, Recep Soslu, Fatih Yaşartürk, Recep Aydın, Ümit öz, Education Sciences, 2018

"Investigation of the effects of leisure time constraints of the university students in physical education and sport schools on their leisure time motivation: Bartın university sample", Mutlu Türkmen, Hasan Güler, Internatıonal Journal of Recreatıon And Sport Scıence, 2018

"Determination of Some Physical Fitness and Body Composition Characteristics of Young Bocce Players in Turkish National Team", Mutlu Türkmen, Ali Özkan, Taner Bozkuş, Murat Kul, Sport Mont, 2018

"Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Ortaokul ÖğrencileriÜzerinde Sportmenlik Davranışı Oluşturma Etkisinin Belirlenmesi: (Bartın İl Örneği)", Mutlu Türkmen, Serkan Varol, International Journal of Contemporary Educational Studies (ıntjces), 2015

"Investigation of the relationship between physical activity level and healthy life style behaviors of academic staff", Mutlu Türkmen, Ali Özkan, Murat Kul, Taner Bozkuş, Educational Research And Reviews, 2015

"The Importance of Sports Activities in Spare Time for Prospective Students of the School of Physical Education and Sport", Hayri Akyüz, Mutlu Türkmen, International Journal of Science Culture And Sport, 2016

"TÜRK KÜLTÜR YAŞAMINDA OKÇULUK", Mutlu Türkmen, Gamze Yönal, The Journal of Academic Social Science - Asos, 2017

"Ankara da Raylı Ulaşım", Mustafa Kürşat Çubuk, Mutlu Türkmen, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2016

"Türkiye 1 ve 2 Bocce Liglerinde Oynayan Oyuncuların Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki", Karataş Mehmet, Bahadır tk, Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu (28.06.2012-30.06.2012), Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi, 2012

"PETANK MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN KADIN SPORCULARIN FİZİKSEL UYGUNLUK PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ", Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Özkan Ali, Kul Murat, Kabakçı Alper Cavit (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013

"Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bartın Üniversitesi Örneği", Hayri Akyüz, Mutlu Türkmen, (13.04.2016-15.04.2016), 5th International Conference on Science Culture And Sport, 2016

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Giren Adayların Çoklu Zeka Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Kul Murat, Elçi Gürkan, Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013

"Cumhuriyetin İlk Yıllarında Beden Eğitimi Uygulamalarına Genel Bir Bakış", Mutlu Türkmen, (15.11.2018-18.11.2018), 3rd International Eurasian Conference on Science Culture And Sport, 2018

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Hayri Akyüz, Fatih Yaşartürk, İsmail Aydın, Erdal Zorba, Mutlu Türkmen, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"Yerel Yönetimlerin Sunduğu Rekreasyon Hizmetlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi Bir Faktör Analizi Uygulaması", Arslan Sibel, Türkmen Mutlu (03.11.2011-05.11.2011), 22. Tafısa World Congress, 2011

"The Validity and Reliability Study of WHO Quality of Life Scale Short Form (WHOQOL-Bref) in Kazakh Language", Erdal Zorba, Mutlu Türkmen, Baglan Yermakhanov, (02.04.2020-04.04.2020), 17th Annual Scientific Conferenceof Montenegrin Sports Academy, 2020

"Workshop: Theory and Practice of Bocce Sport Bocce as a newly trending sport possibilities and challenges", Mutlu Türkmen, (02.04.2020-04.04.2020), 17th Annual Scientific Conferenceof Montenegrin Sports Academy, 2020

"Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Mutlu Türkmen, (25.04.2018-27.04.2018), 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018

"What is the ultimate purpose of sport Competition or participation", Mutlu Türkmen, (17.11.2015-18.11.2015), 6th International Sport Science Conference, 2015

"Spor Federasyonlarında ne değişti? - Tarihsel bir perspektif", Mutlu Türkmen, (23.11.2017-26.11.2017), World Congress of Sport Sciences Researches, 2017

"Antikiteden Modern Olimpiyatlara Bocce Sporunun Tarihsel Gelişimi", Mutlu Türkmen, (16.10.2019-18.10.2019), 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 2019

"The Olympic Bid Process of Bocce for 2024 Paris Olympic Games", Mutlu Türkmen, (06.12.2019-07.12.2019), 4th Internatıonal Eurasıan Conference on Sport, Educatıon, And Socıety, 2019

"Takım Sporlarıyla Uğraşan Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete ve Spor Deneyimine Göre İncelenmesi", Türkmen Mutlu, Kul Murat, Bozkuş Taner (28.06.2012-30.06.2012), Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi, 2012

"Kadın Futbolcularda Yarışma Kaygısı İle Yaş Spor Deneyimi ve Fiziksel Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Kul Murat (12.12.2012-14.12.2012), 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2012

"TÜRKİYE BOCCE MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN GENÇ SPORCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner, Kul Murat, Özkan Ali, Uslu Serdar (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013

"TAFISA, Modern Sporun Yeni Yüzü", Mutlu Türkmen, (15.11.2018-18.11.2018), 3rd International Eurasian Conference on Sport Education And Society, 2018

"EXAMINATION OF SOME PERFROMANCE VARIABLES THATAFFECT BALANCE OF TAEKWONDO PLAYERS", Ferhat Güder, Mutlu Türkmen, (01.11.2017-02.11.2017), The 4th Dietitian National Conference “child Obesity - Updates, Prevention And Treatment Perspectives, 2017

"The Olympic Bid Process of Bocce (Bowls/Boules/Petanque) for 2024 Paris Olympic Games", Mutlu Türkmen, (03.04.2019-05.04.2019), International Conference on Sports Sciences, 2019

"The effects of workers sports on the sport policies of Turkey during early republican period", Türkmen Mutlu, Güçlü Mehmet (24.05.2014-25.05.2014), 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014

"The Investigation of Multiple Intelligences According to Some Variables of The Children Who Attend Summer Sport Course", Mutlu Türkmen, Murat Kul, Taner Bozkuş, Gürkan Elçi, (22.05.2015-26.05.2015), 4th International Conference on Science Culture And Sport, 2015

"Taekwondo Branşında Aktif Olarak Görev Yapan Hakem ve Antrenörlerin KadınlarınSportif Etkinliklere Katılımları ile İlgili Görüşleri", Mutlu Türkmen, Gürkan Elçi, Zekai Çakır (13.04.2016-15.04.2016), 5th International Conference on Science Culture And Sport, 2016

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Giren Adayların Durumluk Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Kul Murat, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner, Elçi Gürkan, Yaşartürk Fatih (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013

"ORTAOKULLAR İLE İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI(BARTIN (İLİ ÖRNEĞİ)", Mutlu Türkmen, Rukiye Varol (27.04.2017-29.04.2017), Geleceğin İnşasında İmam-hatip Okulları - Uluslararası Sempozyum, 2017

"Kutsal Kitaplarda kutsallığı oluşturan köklerin anlambilimsel ilişkisi", Türkmen Mutlu, Abdirahimoğlu Yunus, Refas Bochra (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013

"Dört İşlem Becerisi Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Mutlu Türkmen, Veli Toptaş, Alper Cavit Kabakçı, Gamze Yönal, Mehmet Yönal, (15.11.2018-18.11.2018), 3rd International Eurasian Conference on Sport Education And Society, 2018

"Sport as a soft power in international relations: Turkey’xxs experience in last 15years", Mutlu Türkmen, (19.10.2017-02.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"Üniversiteli Spor Eğitimli Öğrencilerde Vücut İmajı, Stres ve Umutsuzluk Düzeyi", Osman İmamoğlu, Mutlu Türkmen, Hasan Tat, Ahmet Naci Dilek, (25.04.2018-27.04.2018), 6th International Conference on Science Culture And Sport, 2018

"Dart Sporcularının Spor Karakterlerinin İncelenmesi", Mutlu Türkmen, Suphi Eren Öztürk, (25.04.2018-27.05.2018), 6th International Conference on Science Culture And Sport, 2018

"Antik Yunanda Üç Mücadele Sporu Güreş, Boks ve Pankreas", Osman İmamoğlu, Mehmet Çebi, Mutlu Türkmen, Ahmet Naci Dilek, (15.11.2018-18.11.2018), 3rd International Eurasian Conference on Sport Education And Society, 2018

"OPINIONS AND ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT COLLEGE STUDENTS TOWARDS SOCIAL MEDIA", Türkmen Mutlu, Güçlü Mehmet (24.05.2014-25.05.2014), 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014

"Comparisons of Motivational Factors That Effect Academicians to Participate Recreational Exercise with regard to Demographic Variables A Sample of Ankara", Murat Kul, Mutlu Türkmen, Taner Bozkuş, İsmail Aydın, (22.05.2015-26.05.2015), 4th International Conference on Science Culture And Sport, 2015

"LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Mutlu Türkmen, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017

"Zonguldak Karabük ve Bartın İllerinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Yeterliliğinin Araştırılması", Türkmen Mutlu, Kul Murat, Genç Emine, Sarıkabak Murat, Yaman Nigar (08.11.2012-11.11.2012), 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 2012

"VOLO MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN ERKEK SPORCULARIN FİZİKSEL UYGUNLUK PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ", Özkan Ali, Kul Murat, Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, öz Ümit (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013

"Shifting the discourse in sport for all: the case of Turkish Sport for All Federation", Mutlu Türkmen, (15.11.2017-19.11.2017), 25th Tafısa World Congress, 2017

"Coaches and Imagery", Gürkan Elçi, Mutlu Türkmen, Murat Kul, (22.05.2015-26.05.2015), 4th International Conference on Science Culture And Sport, 2015

"Bocce Sporcularının Güdülenme Yönelimleri İle Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi", Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Altıntaş Atahan (12.12.2012-14.12.2012), 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2012

"Türkiye’de Huzurevlerinde Uygulanan Özel Bocce Uygulaması", Mutlu Türkmen, (06.12.2019-07.12.2019), 4th Internatıonal Eurasıan Conference on Sport, Educatıon, And Socıety, 2019

"TÜRKİYEDE SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ VE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ", Osman İmamoğlu, Mutlu Türkmen, Ahmet Naci Dilek, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"Effects of treadmill and swimming exercises on oxidative stress parameters in cerebellum of rats", Recep Soslu, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Ali Özkan, Mutlu Türkmen, Murat Kul, Taner Bozkuş, (24.05.2016-27.05.2016), 6thworld Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling Andtrp Channels, 2016

"Bartın Üniversitesi BESYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ile Kişilik Özellikleri İlişkisinin Araştırılması", Sercan Kural, Mutlu Türkmen, Ahmet Naci Dilek (13.10.2016-16.10.2016), International Eurasian Conference on Sport, Education And Society, 2016

"Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Boşnakça Uyarlaması SADDÖ Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Osman İmamoğlu, Gürkan Elçi, Mutlu Türkmen, Ahmet Naci Dilek, (13.04.2016-15.04.2016), 5th International Conference on Science Culture And Sport, 2016

"Sports in Turkey a brief history from Ottomans to millennium", Mutlu Türkmen, (04.04.2017-05.04.2017), Third International Sports Science Conference, 2017

"Türkiye’xxde ve Dünya’xxda Sporda Şiddet", Sercan Kural, Mutlu Türkmen, (10.05.2017-12.05.2017), 10.spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2017

"Bocce Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Mutlu Türkmen, Alper Cavit Kabakçı, Bülent Gürbüz, (13.10.2016-15.10.2016), International Eurasian Conference on Sport, Education, And Society, 2016

"Erken Cumhuriyette Beden Eğitimi ve Spor Politikaları Üzerindeki Alman ve Sovyet Etkisi", Mutlu Türkmen, (16.10.2019-18.10.2019), 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 2019

"The Relationship between Physical Education Teachers Exposure to Mobbing and Organizational Commitment", Kul Murat, Güçlü Mehmet, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner (08.02.2012-10.02.2012), International Conference on Educational Research International Conference on Educational Sciences, 2012

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci Adaylarının Boş Zamanlarını Değerlendirmesinde Spor Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi", Hayri Akyüz, Mutlu Türkmen, (13.10.2016-16.10.2016), International Eurasian Conference on Sport, Education And Society, 2016

"The Analysis of the Level of the Life Quality of University Students", Erdal Zorba, Akan Bayrakdar, Süleyman Gönülateş, Mutlu Türkmen, Karakullukçu Ömür Fatih, (14.10.2015-18.10.2015), 24. Tafısa World Congress, 2015

"Health Benefits of Special Bocce Module Application in Nursing Homes in Turkey", Mutlu Türkmen, (13.11.2019-17.11.2019), 26th Tafısa World Congress, 2019

"Otel Yöneticilerinin Rekreasyon Kavramı ve Uygulamalarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Zonguldak Karabük ve Bartın İlleri Örneği", Türkmen Mutlu, Kul Murat, Genç Emine, Sarıkabak Murat, Yaman Nigar (08.11.2012-11.11.2012), 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 2012

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Fiziki Kaygı Durumlarının İncelenmesi", Yaşartürk Fatih, Çalık Fehmi, Kul Murat, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner (24.05.2014-25.05.2014), 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014

"Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi", Hayri Akyüz, Mutlu Türkmen, Fatih Yaşartürk, (15.11.2018-18.11.2018), 3rd International Eurasian Conference on Sport Education And Society, 2018

"İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bartin Üniversitesi Örneği", Mutlu Türkmen, Yunus Abdurahimoğlu, Serkan Varol, Mustafa Gökdağ (13.04.2016-15.04.2016), Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016

"The Evaluation of Social Skills in Karate Branch Who Are in 12 14 Age Range Athletes", Murat Kul, Mutlu Türkmen, Gürkan Elçi, Dilek Ahmet Naci (22.05.2015-26.05.2015), 4th International Conference on Science Culture And Sport, 2015

"Turkey’s bid for Olympic Games a tidal experience", Mutlu Türkmen, (12.05.2017-13.05.2017), International Conference on Education - Mıce2017, 2017

"Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Kar ıla tırılması", Elçi Gürkan, Kul Murat, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner (24.05.2014-25.05.2014), 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014

"Halk Dansları Çalışmasının Çoklu Zekâ Gelişimine Etkisi İlköğretim 5 Sınıf Öğrencileri Üzerinde Deneysel Bir Uygulama", Bozkuş Taner, Sezen Mehmet, Türkmen Mutlu (28.06.2012-30.06.2012), Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi, 2012

"Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda yer alan erkek sporcuların vücut kompozisyonlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi", Sarıkabak Ahmet, Türkmen Mutlu, Kul Murat, Sarıkabak Murat (17.05.2013-19.05.2013), 6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2013

"Federasyonların Özerkleşmesi Sürecinde Ne Değişti? İdari, Hukuki ve Pratik Sonuçların Eleştirilmesi", Mutlu Türkmen, (25.04.2018-27.04.2018), 6th International Conference on Science Culture And Sport, 2018

"Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi", Hayri Akyüz, Fatih Yaşartürk, İsmail Karataş, Mutlu Türkmen, (10.05.2017-12.05.2017), 10. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2017

"HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS ARAŞTIRMALARI", BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE YAŞAMDOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, MEHMET ALİ ÖZTÜRK, 978-605-258-244-2, 267-278, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

""

"Herkes İçin Yaşam Boyu Spor", Fırat Matbaacılık, Erdal Zorba, 978-605-60674-0-2, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

"Beden Terbiyesi - Erken Dönem Türk Spor Politikalarının Sosyo-Politik Temelleri", Spor yayınevi, Mutlu Türkmen, 978-605-81186-4-5, Bilimsel Kitap

"Geleceğin inşasında imam hatip okulları - Cilt 2", İmam Hatip Okulları Üzerine Saha Analizleri - İHO Okullarında Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, İnönü Üniversitesi, İlhan ERDEM, 978-975-8573-32-5, 599-610, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Çim Topu Petank Raffa ve Volo oyun sistemleriyle Bocce Tanımlar Tarihçe ve Oyun Kuralları", Neyir Yayınevi, 978-605-60674-2-6, Bilimsel Kitap

"Türk Spor Teşkilatının Yönetimsel Yapısı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Spor Teşkilatı Organizasyonu ve Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bocce Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3

"İngilizce", Lisans, Türkçe, 4

"Dart Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Beden Eğitimi ve Spor Tarihi", Lisans, Türkçe, 3

"Dart", Lisans, Türkçe, 4

"Bocce", Lisans, Türkçe, 4

"Rekreasyon Eğitimi", Lisans, Türkçe, 3

"Modern Spor Yönetimi, Örgütler ve Etkinlikler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Spor ve Medya", Lisans, Türkçe, 3

"Dart", Lisans, Türkçe, 1

"Bowling", Lisans, Türkçe, 3

"Dart", Lisans, Türkçe, 3

"Bocce Uzmanlık", Lisans, Türkçe, 5

"Bocce Uzmanlık", Lisans, Türkçe, 1

"Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Spor Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Dart Uzmanlık", Lisans, Türkçe, 5

"Bocce", Lisans, Türkçe, 3

"Mesleki İngilizce (spor)", Lisans, Türkçe, 3

"Spor Yönetiminde Politikalar ve Güncel Sorunlar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yaşam Boyu Spor", Lisans, Türkçe, 3

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Sporda Grişimcilik", Yüksek Lisans, Türkçe, 4

"Geleneksel Türk Sporları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Rekrasyon İşletmeciliği", Lisans, Türkçe, 4

"Bocce", Lisans, Türkçe, 1

"Türk Spor Teştilatının Yönetimsel Yapısı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Geleneksel Türk Sporları", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Spor Yöneticiliğinde Stratejik Yönetim", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Doğa Sporları", Lisans, Türkçe, 4

"Geleneksel Türk Sporları", Lisans, Türkçe, 2

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Kültür Araştırmaları Birliği (ACS)", Üye

"Bartın Üniversitesi Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -

"Bartın Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi", Danışman 2012 -

"Uluslararası Spor Tarihçileri Birliği (ISHPES)", Üye

"Uluslararası Spor Felsefecileri Derneği (IAPS)", Üye

"Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (ISCSA)", Başkan Yardımcısı 2011 -

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü", Basın Danışmanı, 1997-2000, Sivil Toplum Kuruluşu

"Balkan Herkes İçin Spor Federasyonu", GENEL SEKRETER, 2010-2017, Sivil Toplum Kuruluşu

"Bosna Hersek Taekwondo Federasyonu", Milli Takım Antrenörü, 2002-2004, Sivil Toplum Kuruluşu

"Uluslararası Petank Federasyonu (fıpjp)", YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 2008, Sivil Toplum Kuruluşu

"İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği", GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, 2011, Sivil Toplum Kuruluşu

"Gençlik ve Spor Bakanlığı- Dans Federasyonu", DENETLEME KURULU ÜYESİ, 2010-2012, Kamu

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Türkiye Badminton Federasyonu", TEKNİK KURUL ÜYESİ, 2005-2008, Kamu

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Muay Thai Federasyonu", MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ, 2016, Kamu

"Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği", GENEL SEKRETER, 2011-2019, Mesleki Dernekler

"Confederatıon Mondıale Sport Boules (cmsb)", ASBAŞKAN, 2018, Sivil Toplum Kuruluşu

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kano Federasyonu", BAŞKAN DANIŞMANI, 2016, Kamu

"Avrupa Bocce Federasyonu", YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 2011-2018, Sivil Toplum Kuruluşu

"Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu", BAŞKAN, 2018, Kamu

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Güreş Federasyonu", AR-GE KURULU ÜYESİ, 2006-2010, Kamu

"Ankara Kent Konseyi", SPOR KOMİSYONU ÜYESİ, 2010, Sivil Toplum Kuruluşu

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu", BAŞKAN VEKİLİ, 2005-2018, Kamu

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Türkiye Herkes İçin Spor Federesayonu", Dış İlişkiler Koordinatörü, 2009, Kamu

"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Halkoyunları Federasyonu", DIŞ İLİŞKİLER KURULU ÜYESİ, 2003-2008, Kamu

"Uluslararası Bocce-volo Federasyonu (fıb)", YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 2013, Sivil Toplum Kuruluşu

"Uluslararası Bocce Konfederasyonu (cbı)", BAŞKAN, 2018, Sivil Toplum Kuruluşu

"Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Derneği (emşad)", Basın Danışmanı, 1998-2000, Sivil Toplum Kuruluşu

"En iyi sözel sunum ödülü", Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği, Mesleki Dernekler, Türkiye

"2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi En Başarılı Sözel Sunum", Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği, Mesleki Dernekler, Türkiye

"Üstün Hizmet Ödülü", Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye

"SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY AGAINST CHILDREN’xxS TECHNOLOGY ADDICTION", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Konseyi, Tamamlandı, 01.01.2018-30.06.2019, 44280 AVRO

"Beden eğitimi ve spor bilimlerine giriş ders kitaplarının değerlendirilmesi", Araştırmacı, Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.12.2014-26.12.2016, 15000 TÜRK LİRASI

"Bocce Bowling ve Dart la Tanışalım", Yürütücü, Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.01.2015-01.05.2015, 235000 TÜRK LİRASI

"Bocce ve Dart Sporlarının Doğu ve Güneydoğuda Yaygınlaştırılması Projesi", Proje Koordinatörü, , Diğer, Tamamlandı, 150000 TÜRK LİRASI

"Bocce Sporcularında Sağlık ve Performansla İlgili Fiziksel Uygunluklarının Belirlenmesi", Araştırmacı, Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 20.03.2016-25.07.2016, 1000 TÜRK LİRASI

"4 Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi ve Uluslararası Kültür ve Spor Festivali", Yürütücü, Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 15.01.2015-16.07.2015, 250000 TÜRK LİRASI

"Bartın Üniversitesi nde Yer Alan Öğretim Elemanlarının İdari Personelin ve Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, 5000 TÜRK LİRASI

"Bartın Gençlik Merkezinde Yer Alan Gençlerin Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörlerini Etkileyen Bazı Değişkenlerin Belirlenmesi", Yardımcı Doçent, Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.06.2016-10.12.2017, 15650 TÜRK LİRASI

"Geleneksel Çocuk Oyunları Kültür ve Spor Etkinlikleri", Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.09.2014-18.12.2014, 80000 TÜRK LİRASI

"”Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılımın Huzurevlerinde Barınan Yaşlıların Mutluluk Düzeylerine Etkisinin Araştırılması (Huzurevleri Bocce Ligi Örneği)”", Doçent, Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 15.08.2017-15.12.2017, 500 TÜRK LİRASI

"Bartın İlinde Yer Alan ve Üniversite Eğitimi Alan Gençlerin Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörlerini Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi", Doçent, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.06.2016-25.12.2017, 15800 TÜRK LİRASI

"Elit Kadın Güreşçilerde Müsabaka Öncesi Ağırlık Kaybının Vücut Bileşenleri ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve Ağırlık Kaybı Yönetimi Eğitimi", Yüksek Lisans, Murat Pazan

"Taekwondocularda Dengeyi Etkileyen Bazı Performans Değişkenlerinin Incelenmesi", Yüksek Lisans, Betül Canbolat

"İlkokul 4.sınıf Öğrencilerinde Dart Sporu Uygulamasının Dört İşlem Becerisi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Gamze Yönal

"Okul Yöneticilerinin Spora Yönelik Tutumları ve Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına Dair Görüşlerinin Araştırılması (bartın Örneği)", Yüksek Lisans, Mustafa Gökdağ

"Halk Dansları Eğitimi Gören Üniversite Öğrencilerinin İmgeleme ve Optimal Performans Duygu Durumu Düzeylerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans, Cansu Seleciler

"Dart Sporcularının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Performansa Etkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Suphi Eren Öztürk

"Spor Tesislerinden Yararlanan 15-18 Yaş Arası Öğrencilerin Madde Bağımlılığından Korunma öz Yeterliliğinin Araştırılması (keçiören Belediyesi Örneği)", Yüksek Lisans, Murat Tunçbilek

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Engellerinin Boş Zaman Motivasyonlarına Etkisinin Araştırılması Bartın Üniversitesi", Yüksek Lisans, Hasan Güler

"Türkiye'deki Bocce ve Dart Sporcularının Ahlaki Karar Alma Tutumlarının İncelenmesi", Yüksek Lisans, Buğra Arslan

"Dart Sporunun Dikkat Düzeyine Etkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Mehmet Yönal

"Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarının Boş Zaman Tatmini ve Yaşam Kalitesine Etkilerinin Araştırılması: B-fit Spor Merkezleri Üyeleri Örneği", Yüksek Lisans, Cenan Eruzun

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Öğretim Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Yüksek Lisans, Serkan Varol

"Sincan İlçesinde Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar Branşlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Boş Zaman Engellerinin İncelenmesi (sincan İlçesi Örneği)", Yüksek Lisans, Oğuzhan Özsoy

"Boş Zaman Tüketicilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Olimpik Kış Festivali Örneği", Doktora, Hayri Akyüz

"Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi:bartın Üniversitesi Örneği", Yüksek Lisans, Hayri Akyüz

"Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları ve Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına Dair Görüşlerinin İncelenmesi (bartın Üniversitesi Örneği)", Yüksek Lisans, Rukiye Varol

"Karate Antrenörlerinin Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Yasin Çetintaş

"Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Yüksek Lisans, Namık Bekar

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2020 Profesör Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2019 - 2020 Doçent Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2019 Doçent Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü, Bartın Üniversitesi
2012 - 2015 Yardımcı Doçent Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü, Bartın Üniversitesi
2010 - 2012 Öğretim Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü, Bartın Üniversitesi
2009 - 2012 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (dr), Gazi Üniversitesi
2004 - 2006 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (yl) (tezli), Sakarya Üniversitesi
2003 - 2007 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir (dr), Ankara Üniversitesi
1999 - 2001 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı (disiplinlerarası), Gazi Üniversitesi
1997 - 2010 Okutman Rektörlük, Kırıkkale Üniversitesi
1992 - 1997 Lisans Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Hacettepe Üniversitesi