Bildiri

 1. İdareci Kasım, Türkmen Mutlu (02.06.2022), "Sekiz Haftalık Dart Antrenmanlarının Ortopedik Engelli Bireyler Üzerindeki Sosyalleşme Se Spora Katılım Etkisinin İncelenmesi", presented at the INCSOS VII Karabagh - International Congress on Social Sciences,
 2. Kul Murat,Türkmen Mutlu,Yıldırım Ümit,Ustabulut Mete Yusuf,Türker Üstün,Akova Abdullah (24.06.2020 - 26.06.2020), "Üniversite Öğrencilerinin Geleneksel Okçuluk ile Fiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi", presented at the International Congress of Pedagogical Research, 2020
 3. Türkmen Mutlu (10.06.2020 - 14.06.2020), "Sporda Risk Yönetimi Bağlamında Covid19 Sureci ve Federasyonlar Örneği", presented at the The 3rd International Conference on Sport for All and Wellness, 2020
 4. Yermakhanov Baglan,Zorba Erdal,Türkmen Mutlu (02.04.2020 - 04.04.2020), "The Validity and Reliability Study of Who Quality of Life Scale Short Form (Whoqol-Bref) in Kazakh Language", presented at the 17th Annual Scientific Conferenceof Montenegrin Sports Academy, 2020
 5. Türkmen Mutlu (02.04.2020 - 04.04.2020), "Workshop: Theory and Practice of Bocce Sport Bocce as a Newly Trending Sport Possibilities and Challenges", presented at the 17th Annual Scientific Conferenceof Montenegrin Sports Academy, 2020
 6. Türkmen Mutlu (06.12.2019 - 07.12.2019), "The Olympic Bid Process of Bocce for 2024 Paris Olympic Games", presented at the 4th INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SPORT, EDUCATION, AND SOCIETY, 2019
 7. Türkmen Mutlu (06.12.2019 - 07.12.2019), "Türkiye’de Huzurevlerinde Uygulanan Özel Bocce Uygulaması", presented at the 4th INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SPORT, EDUCATION, AND SOCIETY, 2019
 8. Türkmen Mutlu (13.11.2019 - 17.11.2019), "Health Benefits of Special Bocce Module Application in Nursing Homes in Turkey", presented at the 26th TAFISA World Congress, 2019
 9. Türkmen Mutlu (16.10.2019 - 18.10.2019), "Antikiteden Modern Olimpiyatlara Bocce Sporunun Tarihsel Gelişimi", presented at the 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 2019
 10. Türkmen Mutlu (16.10.2019 - 18.10.2019), "Erken Cumhuriyette Beden Eğitimi ve Spor Politikaları Üzerindeki Alman ve Sovyet Etkisi", presented at the 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 2019
 11. Türkmen Mutlu (03.04.2019 - 05.04.2019), "The Olympic Bid Process of Bocce (Bowls/Boules/Petanque) for 2024 Paris Olympic Games", presented at the International conference on sports sciences, 2019
 12. Dilek Ahmet Naci,İmamoğlu Osman,Çebi Mehmet,Türkmen Mutlu (15.11.2018 - 18.11.2018), "Antik Yunanda Üç Mücadele Sporu Güreş, Boks ve Pankreas", presented at the 3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018
 13. Türkmen Mutlu (15.11.2018 - 18.11.2018), "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Beden Eğitimi Uygulamalarına Genel Bir Bakış", presented at the 3rd International Eurasian Conference on Science Culture and Sport, 2018
 14. Yönal Gamze,Yönal Mehmet,Türkmen Mutlu,Toptaş Veli,Kabakçı Alper Cavit (15.11.2018 - 18.11.2018), "Dört İşlem Becerisi Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", presented at the 3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018
 15. Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu,Yaşartürk Fatih (15.11.2018 - 18.11.2018), "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi", presented at the 3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018
 16. Türkmen Mutlu (15.11.2018 - 18.11.2018), "Tafısa, Modern Sporun Yeni Yüzü", presented at the 3rd International Eurasian Conference on Sport Education And Society, 2018
 17. Öztürk Suphi Eren,Türkmen Mutlu (25.04.2018 - 27.05.2018), "Dart Sporcularının Spor Karakterlerinin İncelenmesi", presented at the 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018
 18. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (25.04.2018 - 27.04.2018), "Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 19. Türkmen Mutlu (25.04.2018 - 27.04.2018), "Federasyonların Özerkleşmesi Sürecinde Ne Değişti? İdari, Hukuki ve Pratik Sonuçların Eleştirilmesi", presented at the 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018
 20. İmamoğlu Osman,Dilek Ahmet Naci,Türkmen Mutlu,Tat Hasan (25.04.2018 - 27.04.2018), "Üniversiteli Spor Eğitimli Öğrencilerde Vücut İmajı, Stres ve Umutsuzluk Düzeyi", presented at the 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018
 21. Zorba Erdal,Türkmen Mutlu,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (05.04.2018 - 08.04.2018), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
 22. Türkmen Mutlu (23.11.2017 - 26.11.2017), "Spor Federasyonlarında Ne Değişti?  - Tarihsel Bir Perspektif", presented at the World Congress of Sport Sciences Researches, 2017
 23. Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 19.11.2017), "Shifting the Discourse in Sport for All: the Case of Turkish Sport for All Federation", presented at the 25th TAFISA World Congress, 2017
 24. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 25. Yaşartürk Fatih,Kural Sercan,Karataş İsmail,Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumlari ile Saldirganlikdüzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 26. Güder Ferhat,Türkmen Mutlu (01.11.2017 - 02.11.2017), "Examınatıon of Some Perfromance Varıables Thataffect Balance of Taekwondo Players", presented at the The 4th Dietitian National Conference “Child obesity - Updates, Prevention and Treatment Perspectives”, 2017
 27. İmamoğlu Osman,Dilek Ahmet Naci,Türkmen Mutlu (19.10.2017 - 22.10.2017), "Türkiyede Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpik Hazırlık Merkezleri", presented at the 2. Uluslararası AVrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 28. Akyüz Hayri,Yaşartürk Fatih,Aydın İsmail,Zorba Erdal,Türkmen Mutlu (19.10.2017 - 22.10.2017), "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 29. Türkmen Mutlu (19.10.2017 - 02.10.2017), "Sport as a Soft Power in İnternational Relations: Turkey’xxs Experience in Last 15years", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 30. Türkmen Mutlu (12.05.2017 - 13.05.2017), "Turkey’s Bid for Olympic Games a Tidal Experience", presented at the International Conference on Education - MICE2017, 2017
 31. Akyüz Hayri,Yaşartürk Fatih,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (10.05.2017 - 12.05.2017), "Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi", presented at the 10. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2017
 32. Kural Sercan,Türkmen Mutlu (10.05.2017 - 12.05.2017), "Türkiye’xxde ve Dünya’xxda Sporda Şiddet", presented at the 10.Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2017
 33. Türkmen Mutlu,Varol Rukiye (27.04.2017 - 29.04.2017), "Ortaokullar ile İmam Hatip Ortaokullarındaki Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması(Bartın (İli Örneği)", presented at the Geleceğin İnşasında İMAM-HATİP OKULLARI - Uluslararası Sempozyum, 2017
 34. Türkmen Mutlu (04.04.2017 - 05.04.2017), "Sports in Turkey a Brief History From Ottomans to Millennium", presented at the Third International Sports Science Conference, 2017
 35. Kural Sercan,Türkmen Mutlu,Dilek Ahmet Naci (13.10.2016 - 16.10.2016), "Bartın Üniversitesi Besyo Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ile Kişilik Özellikleri İlişkisinin Araştırılması", presented at the International Eurasian Conference on Sport, Education and Society, 2016
 36. Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu (13.10.2016 - 16.10.2016), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci Adaylarının Boş Zamanlarını Değerlendirmesinde Spor Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi", presented at the International Eurasian Conference on Sport, Education and Society, 2016
 37. Türkmen Mutlu,Kabakçı Alper Cavit,Gürbüz Bülent (13.10.2016 - 15.10.2016), "Bocce Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", presented at the International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, 2016
 38. Soslu Recep,Ekinci Akdemir Fazile Nur,Özkan Ali,Türkmen Mutlu,Kul Murat,Bozkuş Taner (24.05.2016 - 27.05.2016), "Effects of Treadmill and Swimming Exercises on Oxidative Stress Parameters in Cerebellum of Rats", presented at the 6thWorld Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling andTRP Channels, 2016
 39. Türkmen Mutlu,Abdurahimoğlu Yunus,Varol Serkan,Gökdağ Mustafa (13.04.2016 - 15.04.2016), "İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bartin Üniversitesi Örneği", presented at the Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016
 40. İmamoğlu Osman,Dilek Ahmet Naci,Elçi Gürkan,Türkmen Mutlu (13.04.2016 - 15.04.2016), "Sporcular İçin Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Boşnakça Uyarlaması Saddö Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", presented at the 5th International Conference on Science Culture and Sport, 2016
 41. Türkmen Mutlu,Elçi Gürkan,Çakır Zekai (13.04.2016 - 15.04.2016), "Taekwondo Branşında Aktif Olarak Görev Yapan Hakem ve Antrenörlerin Kadınlarınsportif Etkinliklere Katılımları ile İlgili Görüşleri", presented at the 5th International Conference on Science Culture and Sport, 2016
 42. Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu (13.04.2016 - 15.04.2016), "Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bartın Üniversitesi Örneği", presented at the 5th International Conference on Science Culture and Sport, 2016
 43. Türkmen Mutlu (17.11.2015 - 18.11.2015), "What İs the Ultimate Purpose of Sport Competition or Participation", presented at the 6th International Sport Science Conference, 2015
 44. Zorba Erdal,Bayrakdar Akan,Gönülateş Süleyman,Ömür Fatih Karakullukçu,Türkmen Mutlu (14.10.2015 - 18.10.2015), "The Analysis of the Level of the Life Quality of University Students", presented at the 24. TAFISA World Congress, 2015
 45. Elçi Gürkan,Türkmen Mutlu,Kul Murat (22.05.2015 - 26.05.2015), "Coaches and Imagery", presented at the 4th International Conference on Science Culture and Sport, 2015
 46. Kul Murat,Türkmen Mutlu,Bozkuş Taner,Aydın İsmail (22.05.2015 - 26.05.2015), "Comparisons of Motivational Factors That Effect Academicians to Participate Recreational Exercise with Regard to Demographic Variables a Sample of Ankara", presented at the 4th International Conference on Science Culture and Sport, 2015
 47. Kul Murat,Türkmen Mutlu,Elçi Gürkan,Ahmet Naci Dilek (22.05.2015 - 26.05.2015), "The Evaluation of Social Skills in Karate Branch Who Are in 12 14 Age Range Athletes", presented at the 4th International Conference on Science Culture and Sport, 2015
 48. Türkmen Mutlu,Kul Murat,Bozkuş Taner,Elçi Gürkan (22.05.2015 - 26.05.2015), "The Investigation of Multiple Intelligences According to Some Variables of the Children Who Attend Summer Sport Course", presented at the 4th International Conference on Science Culture and Sport, 2015
 49. Yaşartürk Fatih, Çalık Fehmi, Kul Murat, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner (24.05.2014 - 25.05.2014), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Fiziki Kaygı Durumlarının İncelenmesi", presented at the 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014
 50. Türkmen Mutlu, Güçlü Mehmet (24.05.2014 - 25.05.2014), "Opınıons and Attıtudes of Physıcal Educatıon and Sport College Students Towards Socıal Medıa", presented at the 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014
 51. Türkmen Mutlu, Güçlü Mehmet (24.05.2014 - 25.05.2014), "The Effects of Workers Sports on the Sport Policies of Turkey During Early Republican Period", presented at the 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014
 52. Elçi Gürkan, Kul Murat, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner (24.05.2014 - 25.05.2014), "Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Kar Ila Tırılması", presented at the 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014
 53. Kul Murat, Elçi Gürkan, Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu (30.10.2013 - 01.11.2013), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Giren Adayların Çoklu Zeka Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", presented at the 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013
 54. Kul Murat, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner, Elçi Gürkan, Yaşartürk Fatih (30.10.2013 - 01.11.2013), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Giren Adayların Durumluk Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", presented at the 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013
 55. Türkmen Mutlu, Abdirahimoğlu Yunus, Refas Bochra (30.10.2013 - 01.11.2013), "Kutsal Kitaplarda Kutsallığı Oluşturan Köklerin Anlambilimsel İlişkisi", presented at the 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013
 56. Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Özkan Ali, Kul Murat, Kabakçı Alper Cavit (30.10.2013 - 01.11.2013), "Petank Milli Takımında Yer Alan Kadın Sporcuların Fiziksel Uygunluk Profillerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi", presented at the 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013
 57. Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner, Kul Murat, Özkan Ali, Uslu Serdar (30.10.2013 - 01.11.2013), "Türkiye Bocce Milli Takımında Yer Alan Genç Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk ve Vücut Kompozisyonu Özelliklerinin İncelenmesi", presented at the 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013
 58. Özkan Ali, Kul Murat, Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Öz Ümit (30.10.2013 - 01.11.2013), "Volo Milli Takımında Yer Alan Erkek Sporcuların Fiziksel Uygunluk Profillerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi", presented at the 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2013
 59. Sarıkabak Ahmet, Türkmen Mutlu, Kul Murat, Sarıkabak Murat (17.05.2013 - 19.05.2013), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yer Alan Erkek Sporcuların Vücut Kompozisyonlarının ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi", presented at the 6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2013
 60. Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Altıntaş Atahan (12.12.2012 - 14.12.2012), "Bocce Sporcularının Güdülenme Yönelimleri ile Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi", presented at the 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2012
 61. Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Kul Murat (12.12.2012 - 14.12.2012), "Kadın Futbolcularda Yarışma Kaygısı ile Yaş Spor Deneyimi ve Fiziksel Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", presented at the 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2012
 62. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Genç Emine, Sarıkabak Murat, Yaman Nigar (08.11.2012 - 11.11.2012), "Otel Yöneticilerinin Rekreasyon Kavramı ve Uygulamalarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Zonguldak Karabük ve Bartın İlleri Örneği", presented at the 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 2012
 63. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Genç Emine, Sarıkabak Murat, Yaman Nigar (08.11.2012 - 11.11.2012), "Zonguldak Karabük ve Bartın İllerinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Yeterliliğinin Araştırılması", presented at the 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 2012
 64. Bozkuş Taner, Sezen Mehmet, Türkmen Mutlu (28.06.2012 - 30.06.2012), "Halk Dansları Çalışmasının Çoklu Zekâ Gelişimine Etkisi İlköğretim 5 Sınıf Öğrencileri Üzerinde Deneysel Bir Uygulama", presented at the Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi, 2012
 65. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Bozkuş Taner (28.06.2012 - 30.06.2012), "Takım Sporlarıyla Uğraşan Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete ve Spor Deneyimine Göre İncelenmesi", presented at the Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi, 2012
 66. Karataş Mehmet, Bahadır Tk, Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu (28.06.2012 - 30.06.2012), "Türkiye 1 ve 2 Bocce Liglerinde Oynayan Oyuncuların Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki", presented at the Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi, 2012
 67. Kul Murat, Güçlü Mehmet, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner (08.02.2012 - 10.02.2012), "The Relationship Between Physical Education Teachers Exposure to Mobbing and Organizational Commitment", presented at the International Conference on Educational Research International Conference on Educational Sciences, 2012
 68. Arslan Sibel, Türkmen Mutlu (03.11.2011 - 05.11.2011), "Yerel Yönetimlerin Sunduğu Rekreasyon Hizmetlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi Bir Faktör Analizi Uygulaması", presented at the 22. TAFISA World Congress, 2011