Öğrenim Bilgileri

  1. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (DR), Doktora, 2009 - 2012
  2. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (DR), Doktora, 2003 - 2007
  3. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2004 - 2006
  4. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması ve Uygulaması (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 1999 - 2001
  5. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans-Anadal, 1992 - 1997
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk