Makale

 1. Türkmen Mutlu, Yönal Mehmet,"Dart Sporunun Dikkat Düzeyine Etkisinin İncelenmesi",Bayburt Universitesi, 2022
 2. Kul Murat, Türkmen Mutlu, Yıldırım Ümit, Şipal Onur, Çabuk Refik, Akova Abdullah, Aksoy Ömer Faruk, Adatepe Eda,"High-Intensity Interval Training with Cycling and Calisthenics: Effects on Aerobic Endurance, Critical Power, Sprint and Maximal Strength Performance in Sedentary Males",Federacion Espanola de Asociaciones de Docentes de Educacion Fisica (FEADEF),vol.46,pp: - 544, 2022
 3. Doğanay Güngör, Türkmen Mutlu,"The Relatıonshıp Between Mental Toughness and Mındfulness ın Athletes",International Journal of Sport Culture and Science,vol.10,no:4, 2022
 4. Kul Murat, Türkmen Mutlu, Öktem Tuncay, Şipal Onur, Aksoy Ömer Faruk, Akova Abdullah,"12 Haftalık Halter Antrenmanının Sedanter Bireylerin Bazı Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi",Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,vol.5,no:2,pp:153 - 170, 2021
 5. Yermakhanov Baglan, Zorba Erdal, Türkmen Mutlu,"Determining the Relatıonship Between the İnterests of University Students in Mass Sports and a Healthy Lifestyle",Bulletin of the Karaganda university Pedagogy series,vol.10,no:3,pp:14 - 20, 2021
 6. Varol Serkan, Türkmen Mutlu,"Dikkat Düzeyi Düşük Olan 11-13 Yaş Aralığındaki Öğrencilerde Dart Egzersizlerinin Etkisi",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.16,no:32,pp:459 - 473, 2021
 7. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Gönen Mevlüt, Karataş İsmail, Ceyhan Mehmet Ali, Yıldırım Ümit, Türker Üstün, Ustabulut Mete Yusuf,"Examination of the Effects of Archery Exercises on Some Physical Parameters of University Students",Progress in Nutrition,Q4,vol.23,no:4,pp:1 - 8, 2021
 8. Yermakhanov Baglan, Zorba Erdal, Türkmen Mutlu,"Study of the Level of Satisfaction with the Quality of Life and Healthy Lifestyle of Students of Physical Training",BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Pedagogy. Psychology. Sociology Series,vol.136,no:3,pp:95 - 105, 2021
 9. Azimkhani Amin, Honari Habib, Türkmen Mutlu, Gholamian Javad, Saatchian Vahid, Salari Reyhane,"Investigating the Role of Social Functions of Parks on Adherence to Physical Activity of Elderly People During an Epidemic Disease (Covıd-19)",Progress in Nutrition,vol.23,no:3, 2021
 10. Azımkhanı Amın, Honarı Habıb, Türkmen Mutlu, Gholamian Javad, Vahid Saatchian Vahid, Salari Reyhane,"Investigating the Role of Social Functions of Parks on Adherence to Physical Activity of Elderly People During an Epidemic Disease (Covıd-19)",Progress in Nutrition,Q4,vol.23,no:3,pp:1 - 6, 2021
 11. Vahid Saatchian Vahid, Türkmen Mutlu, Esfahani Mahdi, Zadeh Reza Amin, Talib Ahmed Mushtaq, Azimkhani Amin,"The Effect of Muscle Electrical Stimulation on Muscle Stiffness Problems and Musculoskeletal Pain Caused by Muscle İmbalance: a Systematic Review",Progress in Nutrition,Q4,vol.23,no:2, 2021
 12. Yermakhanov Baglan, Zorba Erdal, Türkmen Mutlu, Akman Onur,"The Validity and Reliability Study of Who Quality of Life Scale Short Form (Whoqol-Bref) in Kazakh Language",Sport Mont,vol.19,no:2,pp:69 - 74, 2021
 13. Vahid Saatchian Vahid, Azimkhani Amin, Türkmen Mutlu, Dolatkhah Laein Dorri,"Cycling as Transportation & Covıd-19: Advantages of Shared Bicycles During Epidemics",Sport Mont,vol.19,no:1,pp:51 - 57, 2021
 14. Zorba Erdal, Türkmen Mutlu, Yermakhanov Baglan, Üstün Ümit Doğan,"Ergenlerin Bir Rekreasyon Etkinlik Türü Olarak Spora Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi",Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi,vol.8, 2021
 15. Çetintaş Yasin,Türkmen Mutlu,"Karate Antrenörlerinin Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi",Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi,vol.1,no:2,pp:10 - 25, 2020
 16. Kul Murat,Türkmen Mutlu,Yıldırım Ümit,Ustabulut Mete Yusuf,Türker Üstün,Akova Abdullah,"Üniversite Öğrencilerinde Geleneksel Okçuluk Eğitim Uygulamalarının Fiziksel Parametre Değişimlerine Etkisinin İncelenmesi",CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2020
 17. Saatchian Vahid, Azimkhani Amin, Honari Habib, Türkmen Mutlu,"An Analysis of the Role of the Social Acceptance of University Students’ Bicycle Use in Sustainable Urban Development When Epidemics Spread",Sport Mont,vol.18,no:3,pp:7 - 11, 2020
 18. Saatchian Vahid, Azimkhani Amin, Honari Habib, Türkmen Mutlu,"An Analysis of the Role of the Social Acceptance of University Students’ Bicycle Use in Sustainable Urban Development When Epidemics Spread",Sport Mont,vol.18,pp: - 11, 2020
 19. Saatchıan Vahıd,Azımkhanı Amın,Honarı Habıb,Türkmen Mutlu,"An Analysis of the Role of the Social Acceptance of University Students’ Bicycle Use in Sustainable Urban Development When Epidemics Spread",Sport Mont,vol.18,no:3, 2020
 20. Türkmen Mutlu,Özsarı Arif,"Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri",International Journal of Sport Culture and Science,vol.8,no:2,pp:55 - 67, 2020
 21. Seleciler Cansu,Türkmen Mutlu,"Halk Dansçılarının İmgeleme ve Optimal Performans Duygu Durumu Düzeyleri Arasındaki İlişkiler",International Journal of Contemporary Educational Studies,vol.6,no:1,pp:63 - 79, 2020
 22. Refas Türkmen Büşra,Türkmen Mutlu,"İslâm Kelimesinin Semantik Analizi",International Journal of Cultural and Social Studies,vol.6,no:1,pp:225 - 249, 2020
 23. Tunçbilek Murat,Türkmen Mutlu,"Spor Tesislerinden Yararlanan 15-18 Yaş Arası Öğrencilerin Madde Bağımlılığından Korunma Öz Yeterliliğinin Araştırılması (Keçiören Belediyesi Örneği)",International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES,vol.6,no:27,pp:926 - 940, 2020
 24. Gökdag Mustafa,Türkmen Mutlu,Akyüz Hayri,"Okul Yöneticilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi(Bartın Örneği)",International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES),vol.5,no:2,pp:104 - 123, 2019
 25. Gökdağ Mustafa,Türkmen Mutlu,Akyüz Hayri,"Okul Yöneticilerinin Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına Dair Görüşlerinin İncelenmesi",International Journal of Contemporary Educational Studies,vol.5,no:1,pp:29 - 41, 2019
 26. Güler Hasan,Türkmen Mutlu,"Investigation of the Effects of Leisure Time Constraints of the University Students in Physical Education and Sport Schools on Their Leisure Time Motivation: Bartın University Sample",INTERNATIONAL JOURNAL OF RECREATION AND SPORT SCIENCE,vol.2,no:1,pp:39 - 52, 2018
 27. Eruzun Cenan,Türkmen Mutlu,"Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarının Boş Zaman Tatmini ve Yaşam Kalitesine Etkileri: Özel Spor Merkezleri Örneği",Spormetre,vol.16,no:3,pp:196 - 203, 2018
 28. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu,"The Relationship Between Free Time Satisfaction and Stress Levels of Elite-Level Student-Wrestlers",Education Sciences,vol.8,no:3,pp:133 - , 2018
 29. Türkmen Mutlu,"Religiosity and Female Participation in Sport: Exploring the Perceptions of the Turkish University Students",Physical education of students,vol.22,no:4,pp:196 - 206, 2018
 30. Yaşartürk Fatih, Akyüz Hayri, Karataş İsmail, Türkmen Mutlu,"The Relationship Between Free Time Satisfaction and Stress Levels of Elite-Level Student-Wrestlers",MDPI Education Sciences,vol.8, 2018
 31. Kul Murat,Türkmen Mutlu,Elçi Gürkan,"Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş Ders Kitaplarınındeğerlendirilmesi",International Journal of Contemporary Educational Studies,vol.4,no:1,pp:22 - 28, 2018
 32. Özkan Ali,Türkmen Mutlu,Bozkuş Taner,Kul Murat,Soslu Recep,Yaşartürk Fatih,Aydın Recep,Öz Ümit,"Determination of the Relationship Between Healthy Lifestyle Behaviors, Physical Fitness, and Risk Factors of Coronary Heart Diseases in University Students",Education Sciences,vol.8,no:2,pp:51 - , 2018
 33. Akyüz Hayri,Yaşartürk Fatih,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu,Zorba Erdal,"Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Serbest Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyi Üzerine Etkisi",Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,vol.15,no:2,pp:1086 - 1096, 2018
 34. Özkan Ali, Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner, Kul Murat, Soslu Recep, Yaşartürk Fatih, Aydın Recep,"Determination of the Relationship Between Healthy Lifestyle Behaviors, Physical Fitness, and Risk Factors of Coronary Heart Diseases in University Students",MDPI AG,vol.8, 2018
 35. Türkmen Mutlu,Özkan Ali,Bozkuş Taner,Kul Murat,"Determination of Some Physical Fitness and Body Composition Characteristics of Young Bocce Players in Turkish National Team",Sport Mont,vol.16,no:1,pp:3 - 7, 2018
 36. Türkmen Mutlu, Özkan Ali, Bozkuş Taner, Kul Murat,"Determination of Some Physical Fitness and Body Composition Characteristics of Young Bocce Players in Turkish National Team",Sport Mont,vol.16,pp: - 7, 2018
 37. Varol Rukiye,Varol Serkan,Türkmen Mutlu,"Bartın Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi",International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS),vol.3,no:2,pp:316 - 329, 2017
 38. Varol Serkan,Türkmen Mutlu,"Beden Eğitimi Öğretmeni Adayı Son Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretim Yeterlilik Algı Düzeylerinin Belirlenmesi",International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS),vol.3,no:2,pp:340 - 352, 2017
 39. İmamoğlu Osman,Dilek Ahmet Naci,Türkmen Mutlu,"Türkiye’de Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpik Hazırlık Merkezleri",International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS),vol.3,pp:95 - 106, 2017
 40. Akyüz Hayri,Yaşartürk Fatih,Aydın İsmail,Zorba Erdal,Türkmen Mutlu,"Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleriarasındaki İlişkinin İncelenmesi",International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS),vol.3,pp:353 - 362, 2017
 41. Türkmen Mutlu,Varol Rukiye,"İmam Hatip Ortaokullarındaki Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Araştırılması - (Bartın İl Örneği)",Turkish Studies,vol.12,no:25,pp:749 - 762, 2017
 42. Yönal Gamze,Türkmen Mutlu,"Türk Kültür Yaşamında Okçuluk",The Journal of Academic Social Science - ASOS,vol.5,no:55,pp:523 - 533, 2017
 43. Kural Sercan,Türkmen Mutlu,Dilek Ahmet Naci,"Investigation of the Relationship Between Social Media Usage Habits and Personality Characteristics of Bartın University Pes Students",International journal of Science Culture and Sport,vol.4,no:20,pp:870 - 870, 2016
 44. Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu,"The Importance of Sports Activities in Spare Time for Prospective Students of the School of Physical Education and Sport",International journal of Science Culture and Sport,vol.4,no:20,pp:673 - 673, 2016
 45. İmamoğlu Osman,Dilek Ahmet Naci,Elçi Gürkan,Türkmen Mutlu,"The Adaptation of Coaching Behavior Scale for Sport Cbs S İnto Bosnian Language a Validity and Reliability Study",International journal of Science Culture and Sport,vol.4,no:18,pp:599 - 599, 2016
 46. Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu,"Investigation of University Students Attitudes Towards Leisure Time Activities Bartin University Sample",International journal of Science Culture and Sport,vol.4,no:17,pp:340 - 340, 2016
 47. Türkmen Mutlu,Abdurahimoğlu Yunus,Varol Serkan,Gökdağ Mustafa,"İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bartin Üniversitesi Örneği",International Journal of Contemporary Educational Studies,vol.2,no:1,pp:48 - 59, 2016
 48. Çubuk Mustafa Kürşat,Türkmen Mutlu,"Ankara Da Raylı Ulaşım",Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,vol.18,no:1,pp:125 - 144, 2016
 49. Türkmen Mutlu,Varol Serkan,"Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Ortaokul Öğrencileriüzerinde Sportmenlik Davranışı Oluşturma Etkisinin Belirlenmesi: (Bartın İl Örneği)",International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES),vol.1,pp:42 - 64, 2015
 50. Türkmen Mutlu,Özkan Ali,Kul Murat,Bozkuş Taner,"Investigation of the Relationship Between Physical Activity Level and Healthy Life Style Behaviors of Academic Staff",Educational Research and Reviews,vol.10,no:5,pp:577 - 581, 2015
 51. Kul Murat,Çatıkkaş Fatih,Türkmen Mutlu,Akyüz Hayri,"The Role of Sports in Recreational Activities",TOJRAS: The Online Journal of Recreation and Sport,vol.4,no:4,pp:40 - 47, 2015
 52. Yaşartürk Fatih, Fehim Çalık, Kul Murat, Türkmen Mutlu, Akyüz Hayri,"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Fiziki Kaygı Durumlarının İncelenmesi",International Journal of Science, Culture, and Sport (IntJSCS),pp:863 - 869, 2014
 53. Turkmen Mutlu,"The Relationships Between Gender Physical Self Perception Sport Experience Motivation Orientations and Academic Success",International Journal of Academic Research,vol.5,no:5,pp:66 - 72, 2013
 54. Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Kul Murat, Özkan Ali, Öz Ümit, Cengiz Caner,"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi ve İlişkilendirilmes",International Journal of Science, Culture, and Sport (IntJSCS),vol.1,no:3,pp:42 - 65, 2013
 55. Özkan Ali, Bozkuş Taner, Kul Murat, Türkmen Mutlu, Öz Ümit, Cengiz Caner,"Halk Oyuncularının Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi",International Journal of Science, Culture, and Sport (IntJSCS),vol.1,no:3,pp:21 - 33, 2013
 56. Türkmen Mutlu,"The Effects of Taekwondo Courses on Multiple İntelligence Development a Case Study on the 9th Grade Students",Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports,vol.10,no:10,pp:55 - 60, 2013
 57. Bozkus Taner, Turkmen Mutlu, Kul Murat,"The Effects of Age Sports Experience and Physical Self Perception on Competition Anxiety Levels of Female Football Player",International Journal of Academic Research,vol.5,no:4,pp:509 - 513, 2013
 58. Türkmen Mutlu,"Investigation of the Relationship Between Academic and Sport Motivation Orientations",Middle-East Journal of Scientific Research,vol.16,no:7,pp:1008 - 1014, 2013
 59. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Öçalan Mehmet, Özkan Ali, Bozkuş Taner,"Determination of the Relationship Between Physical Activity Levels and Healthy Life Style Behaviors of the University Students",Australian Journal of Basic and Applied Sciences,vol.7,no:10,pp:507 - 512, 2013
 60. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Bozkuş Taner,"Takım Sporlarıyla Uğraşan Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete ve Spor Deneyimine Göre İncelenmesi",Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi,vol.3,no:7,pp:106 - 112, 2013
 61. Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner, Öçalan Mehmet, Ku Murat,"A Case Study on the Relationship Between Sport Motivation Orientations and Bodily Kinaesthetic İntelligence Levels of University Students",World Journal of Sport Sciences,vol.8,no:1,pp:28 - 32, 2013
 62. Türkmen Mutlu,"Erken Cumhuriyette Beden Eğitimi ve Spor",Journal of Turkish Studies,vol.8,no:Volume 8 Issue 6,pp:729 - 740, 2013
 63. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Genç Emine, Sarıkabak Murat,"Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Rekreasyon Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Batı Karadeniz Örneği",Journal of Turkish Studies,vol.8,no:Volume 8 Issue 8,pp:2139 - 2139, 2013
 64. Türkmen Mutlu,Bozkuş Taner,Altıntaş Atahan,"The Relationship Between Motivation Orientations and Competitive Anxiety in Bocce Players Does Gender Make a Difference",Psychology and Behavioral Sciences,vol.2,no:4,pp:162 - 168, 2013
 65. Arslan Sibel, Türkmen Mutlu,"Effects of Recreation Services Offered by Local Government on Quality of Life a Factor Analysis Application",TOJRAS: The Online Journal of Recreation and Sport,vol.1,no:1,pp:46 - 52, 2012
 66. Yaman Çetin,Türkmen Mutlu,Hergüner Gülten,"Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin Zaman Kullanım Olanak ve Tutumlarının Değerlendirilmesi",Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi,vol.3,no:2,pp:164 - 182, 2012
 67. Bayraktar Işık, Yaman Çetin, Türkmen Mutlu,"Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi",Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.12,no:1,pp:14 - 24, 2006
 68. Türkmen Mutlu,"Uzakdoğu Sporlarının Uds Çocuk Gelişimine Etkisi",Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.3,no:1,pp:562 - 582, 2004
 69. Çubuk Mustafa Kürşat,Türkmen Mutlu,"Ankara’da Raylı Ulaşım",Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2003
 70. Yaman Metin, Yaan Tansu, Türkmen Mutlu,"Sporun Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Ataklık ve Pratik Olma Kişilik Özelliklerine Etkisi",Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.9,no:1,pp:116 - 132, 2003
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk