Akademik Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Ali Savaş BÜLBÜL Başkan
Profesör Doktor Sedat MADEN Üye
Profesör Doktor Vecihi AKSAKAL Üye
Doçent Doktor Ahmet İLHAN Üye
Doçent Doktor Bünyamin ALIM Üye
Doçent Doktor Murat KUL Üye
Doçent Doktor Ünal GÜLHAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Emin MERCAN Üye
Doçent Doktor Naciye KUTLU KANTAR Üye
Doçent Doktor Turgay KABAK Üye
Komisyonun yazışma işlemlerini Genel Sekreterlik birimi yürütmektedir
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı