Akademik Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Ali Savaş BÜLBÜL Başkan
Profesör Doktor Sedat MADEN Üye
Profesör Doktor Vecihi AKSAKAL Üye
Doçent Doktor Ahmet İLHAN Üye
Doçent Doktor Bünyamin ALIM Üye
Doçent Doktor Murat KUL Üye
Doçent Doktor Ünal GÜLHAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Emin MERCAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Naciye KUTLU KANTAR Üye
Doçent Doktor Turgay KABAK Üye
Komisyonun yazışma işlemlerini Genel Sekreterlik birimi yürütmektedir
Yukarı