Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent Doktor
Fakülte
Spor Bilimleri
Bölüm
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Çalışma Grupları
Spor Bilimleri Temel Alanı, Rekreasyon

Makamlar

Dekan Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi

İletişim

e-Posta
hayriakyuz[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 333-2027(3233), 3242
Faks
Dahili No: 3232,3201, (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk