Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doktor Öğretim Üyesi Musa KAYA Başkan
Doçent Doktor Murat ÇOLAK Üye
Doçent Doktor Fatih KAYA Üye
Doçent Doktor Özkan DAYI Üye
Doktor Öğretim Üyesi Erman Kadir ÖZTEKİN Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Kübra ÇİNAR TOPÇU Üye
Bilgisayar İşletmeni Fatma KÖSE Üye
Doktor Öğretim Üyesi Sefa Emre YILMAZEL Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ  birimi yürütmektedir.

        DAYANAK
       
BAYÜ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri Yönergesi

       
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı