Mobile Logo Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yayın Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Mahir KADAKAL Başkan
Profesör Doktor Abdulkadir YILMAZ Üye
Profesör Doktor Rafet METİN Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.

         DAYANAK:
         Bayburt Üniversitesi Yayın Yönergesi
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı