Mobile Logo Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kütüphane Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Ali Savaş BÜLBÜL Başkan
Doçent Doktor Özkan DAYI Üye
Doktor Öğretim Üyesi Numan ÇAKIR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre KIZIL Üye
Doktor Öğretim Üyesi Sevda YILMAZ Üye
Doçent Doktor Esat AKTAŞ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ebubekir AKKOYUNLU Üye
Daire Başkanı Arif ERKUL Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.

 
Yukarı