Doktor Öğretim Üyesi Sevda Yılmaz

"Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki", Elanur Yılmaz Karabulutlu, Sevda Yılmaz, Afife Yurttaş, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011

"Sosyal Bilgiler derslerinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin öğretmen adayı görüşleri", Sevda Yılmaz, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı, 2013

"Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşleri", Sevda Yılmaz, International Journal of Innovative Approaches in Education, 2019

"Sosyal Bilgiler öğretiminde bir yöntem olarak dramanın kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri", Sevda Yılmaz, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

"Sosyal Bilgiler Öğretiminde Empati", Sevda Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

"Ortaokul Öğrencilerinin Çocuk Haklarını Algılama Düzeyleri", Sevda Yılmaz, (23.04.2015-25.04.2015), IV. International Semposium on Social Studies Education, Bolu., 2015

"Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan İnternet, Gazete ve Dergi Haberlerinde Çocuk Hakları", Sevda Yılmaz, (02.05.2019-05.05.2019), Al-farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 2-5 Mayıs, Erzurum., 2019

"Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Sosyal Değerler", Sevda Yılmaz, (26.03.2019-27.03.2019), . Uluslararası Ege Disiplinlerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu. 26-27 Mart, İzmir, 2019

"Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları", Sevda Yılmaz, (26.03.2019-27.03.2019), Uluslararası Ege Disiplinlerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu. 26-27 Mart, İzmir, 2019

"Öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi", Sevda Yılmaz, (26.04.2013-28.04.2013), Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II. Aksaray, Türkiye, 2013

"Yeni Eğitim Sisteminin (444) Yansımaları: 5. Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretim Sürecinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi", Sevda Yılmaz, (08.06.2015-10.06.2015), II. International Eurasian Educational Research Congress, Ejer, Ankara, 2015

"Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Bağlamında Hikaye Kitaplarının Kullanımı", Sevda Yılmaz, (23.04.2015-25.04.2015), IV. International Semposium on Social Studies Education, Bolu, 2015

"Sosyal Bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin öğretmen adayı görüşleri", Sevda Yılmaz, (26.04.2013-28.04.2013), Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II., Aksaray, Türkiye, 2013

"Sosyal Bilgiler öğretiminde bir yöntem olarak empatinin kullanılabilirliği", Sevda Yılmaz, (03.10.2013-05.10.2012), IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. 3-5 Ekim, Trabzon, Türkiye, 2012

"Karakter ve Değer Eğitimi Farklı Bakışlar Örnek Etkinlikler", Değer Eğitiminde Edebi Türlerin Kullanımı, PEGEM YAYINEVİ, Salih Zeki GENÇ, 978-605-241-615-0, 279-292, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II.", Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama, PEGEM YAYINEVİ, Tekin ÇELİKKAYA, 978-605-241-837-6, 293-327, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hayat Bilgisi Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Eğitimde Drama", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal Bilgiler Öğretimi", Lisans, Türkçe, 1

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, Türkçe, 4

"Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi", Lisans, Türkçe, 5

"Sosyal Bilgilerin Temelleri", Lisans, Türkçe, 2

"Ahi Evran Üniversitesi", ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2009-, Diğer

"Çok Amaçlı Sosyal Bilgiler Dersi Laboratuarı", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.04.2014-10.10.2014

"Üniversite-Okul İşbirliği: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hazırladığı materyallerin ilköğretim sosyal bilgiler dersinde kullanılması. Araştırmacı (Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi BAP-2010 2 yıl süreli)", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2010-01.06.2012

"Görsel Eğitim Materyali Olan İnfografklerin Fen Bilimleri Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi", Yüksek Lisans, Emre Özel

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2009 Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi
2007 - 2013 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi (dr), Atatürk Üniversitesi
2004 - 2007 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2001 - 2003 Lisans Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Atatürk Üniversitesi