Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Mutlu TÜRKMEN Başkan
Genel Sekreter Nazmi KARABULUT Üye
Profesör Doktor Sedat MADEN Üye
Profesör Doktor Tevhit AYENGİN Üye
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Üye
Profesör Doktor Abdulkadir YILMAZ Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
Profesör Doktor Engin ŞAHİN Üye
Daire Başkanı Fatih AKBAŞ Üye
Profesör Doktor Fatih GÜRBÜZ Üye
Doçent Doktor Fatih KAYA Üye
Daire Başkanı Halis KILIÇ Üye
Profesör Doktor Metin UÇURUM Üye
Doçent Doktor Murat ÇOLAK Üye
Doçent Doktor Murat KUL Üye
Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk TURAN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı