Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
YÖKAK Başkanı Kocabıçak, Kurumsal ve Program Bazlı Akreditasyonun Önemini Anlattı
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, “Üniversitelerde Kurumsal ve Program Akreditasyonun Önemi ve Akreditasyon Süreçleri” başlıklı konferans için bir araya geldiği öğrencilerimize, akademik ve idarî personelimize, YÖK’ün yakın gelecekteki kalite yönetim güvencesi vizyonunu ve akreditasyonun bu vizyonun gerçekleşmesindeki kilit rollerini anlattı. 


Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferans, Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in açış konuşmasıyla başladı. Rektörümüz Türkmen konuşmasında, “Üniversitemiz, Entegre Kalite Yönetim Sistemi geliştirme çalışmalarını güdümlediği Yükseköğretim Kalite Kurulunun dış değerlendirmesine özgüvenle hazırlanırken; ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasını almaya hak kazanmanın gururuyla sizleri selamlıyoruz. Üniversitemiz, sürdürülebilirlik bilincinin ve stratejilerinin merkezinde konumlandırdığı kurumsal kalite kültürünü en geniş çaplı organizasyon yapısından en odak çaptaki mikro organizasyon birimine kadar tüm bileşenleri arasında yaşayan ilişkilere dönüştürmek amacıyla; Kalite Koordinatörlüğümüz eş güdümünde topyekûn bir Entegre Kalite Yönetim Sistemi seferberliğine girişmiş ve bu girişimin ilk önemli değerlendirme tecrübesini yüzünün akıyla tamamlamıştır. Üniversitemizin önündeki en önemli başarı ölçütü ise, YÖKAK’ın dış değerlendirmesi sonucunda tecelli etmesini hedeflediğimiz kurumsal akreditasyon değerlendirmesidir. Çünkü, küresel standartlar çerçevesinde tarafsız değerlendirmelerde bulunan YÖKAK’tan akredite olmak demek; bizim için başarmanın teyidi ve gururu ile eşdeğerdir. Bu vesileyle, önemli bir dönemin eşiğindeyken, kalite serüvenimizin en önemli rehberi ve yönlendiricisi olan YÖKAK’ı en üst düzeyde temsil eden bir isimle buluşmanın ve akreditasyon yönetimini böylesi bir temsil düzeyinde konuşmanın ne denli önemli olduğunun farkında olduğumuzu bildiriyor; şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi. 

Rektörümüz Türkmen’in ardından kürsüye gelen YÖKAK Prof. Dr. Kocabıçak, Türkiye’deki 208 üniversite içinden akredite olanların sayısının 73 olduğunu belirterek, yakın tarihte kurumsal değerlendirmeye girecek olan Üniversitemizin önemli bir eşikte olduğunu söyledi. Gelecekte program açma, öğrenci kabulü, uluslararasılaşma, iş birliği ve tanınırlık gibi meselelerin merkezinde kalite yönetim sisteminin yer alacağını dile getiren Prof. Dr. Kocabıçak, PUKÖ döngüsü olarak tanımlanan yönetsel yaklaşımı örnek gösterdi. Üniversitemizin kurumsal ve program bazlı akreditasyon sürecindeki pozitif ivmesinden de takdirle söz eden Prof. Dr. Kocabıçak, kolektif katkı gerektiren bu sürecin, dönüşüm ve yetkinlik kapasitesine eriştikten sonra kişiler ve kurumlar için keyif duyulan, vazgeçilmez bir kariyer kültürü bileşeni olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından öğrencilerimizin ve personelimizin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kocabıçak, bilhassa mezunlar ve istihdam ilişkisinde akreditasyon değişkenine bağlı anlamlı bir pozitif farkın oluştuğu bilgisini paylaştı. 

Konferansın sonunda Rektörümüz Türkmen tarafından Kocabıçak’a teşekkür plaketi takdim edildi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı