Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Çığır Açıcı Matematik Öğretimi Modelimiz, TÜBİTAK Desteğiyle Hayata Geçecek
Eğitim Fakültemiz Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mesut ÖZTÜRK'ün yürütücülüğünde hazırlanan "Üstbilişsel Planlama, İzleme ve Değerlendirmeye Dayalı Matematik Öğretimi (ÜSPİDMAT): Öğretim Tekniğinin Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projede, aynı bölümden Prof. Dr. Mustafa ALBAYRAK ve Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. İsmail SARIKAYA araştırmacı olarak yer alırken, Trabzon Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Baki ve Doç. Dr. Mustafa GÜLER de projenin danışmanları olarak görev üstlenecekler. 

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mesut ÖZTÜRK, Üniversitemiz haber merkezine yaptığı açıklamada ÜSPİDMAT projesi hakkında şunları söyledi: “Projemiz, üstbilişsel planlama, izleme ve değerlendirmeye dayalı bir öğretim tekniği tasarlayarak bu tekniğin etkililiğini değerlendirmeyi amaçlıyor. Proje, ortaokul öğrencilerinin matematik başarıları, üstbilişsel becerileri ve problem çözme yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.” 

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Mesut ÖZTÜRK ayrıca ÜSPİDMAT tekniğinin, öğrencilerin matematik derslerindeki başarılarını artırarak üstbilişsel becerilerini geliştirmesini beklediklerini belirterek, “Bu proje, Türkiye'ye özgü üstbilişe dayalı bir öğretim tekniği sunacak. Öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bu model, öğretmenlerle iş birliği içinde sınıf uygulamalarıyla test edilecek ve en iyi hale getirilecektir." dedi. ÖZTÜRK ayrıca, geliştirilen tekniğin öğretmenler için uygulanabilir olduğunun görülmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılacağını ve bu tekniğin Türkiye Maarif Modeli'ne entegre edilebilecek özgün bir teknik olduğunu vurguladı. ÖZTÜRK son olarak, proje kültürünün gelişmesinde önemli vizyon katkısı olan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN’e ve proje teşvik yönetiminin en önemli çıktısı olan Teknoloji Transfer Ofisine teşekkür etti. 

Projenin diğer araştırmacıları Prof. Dr. Mustafa ALBAYRAK ve Doç. Dr. İsmail SARIKAYA da ÜSPİDMAT tekniğinin matematik öğretiminde bir dönüm noktası olacağını ve hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı sonuçlar doğuracağını belirttiler. Danışman olarak projeye katkı sağlayan Prof. Dr. Adnan Baki ve Doç. Dr. Mustafa GÜLER ise bu projenin eğitim alanında önemli etkiler yaratacağına inandıklarını ifade ettiler.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı