KVK Kanunu Birim Formları
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar uyarınca Başkanlığımız formları;

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Süreci Danışan Açık Rıza Metni içinTIKLAYINIZ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Süreci Danışan Aydınlatma Metni için TIKLAYINIZ
Burs Süreci İlgili Kişi Açık Rıza Metni için TIKLAYINIZ
Burs Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni için TIKLAYINIZ
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Sözleşme Süreci İlgili Kişi Açık Rıza Metni için TIKLAYINIZ.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Sözleşme Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni için TIKLAYINIZ
Topluluk Kurma Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni için TIKLAYINIZ.
Evrak Teslim ve Tesellüm Formu için TIKLAYINIZ
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı