Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Meslek Yüksekokul
Teknik Bilimler
Bölüm
Elektrik ve Enerji
Program
Elektrik
Çalışma Grupları
Eğitim Bilimleri Temel Alanı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik Eğitimi

Makamlar

Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kurullar

Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Disiplin Kurulu(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)

İletişim

e-Posta
arzuarslanbuyruk[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1152, 1596
Faks
(458) 211-11-27, (Bayburt Üniversitesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk