Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Gürkan Yıldırım

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Abdullatif Kaban

Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Murat Karakuş
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu