Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Osman Gündüz

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tuğba Akkoyun Koç

Sekreterya Fakülte Sekreteri Beşir Demir
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu