Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Osman Gündüz

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Akkoyun Koç

Sekreterya Fakülte Sekreteri Beşir Demir
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu