Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Akkoyun Koç

Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doktor Kenan Azılı

Sekreterya Şube Müdürü Coşkun Koçhan
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu