Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tevhit Bakan

Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Yakup Mahmutoğlu
Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Resul Ertuğrul