Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İsmail Sarikaya

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Mustafa Özgöl
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu