Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Enes Dertli

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Engin Şahin
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Emin Mercan
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu