Müdür Doçent Doktor Özkan Bayram

Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Recep Çatar
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu