Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Emre Tekce

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Serdar Öztürk
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu