Yönerge Değişiklikleri
- Üniversitemiz Senatosunun 29/09/2021 tarihli ve 2021/125 sayılı oturumlarında onaylanan mevzuat değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.

          - Önlisans ve Lisans Programları Müfredat Hazırlama ve Uygulama Yönergesi değişikliği karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)

          - Özel Öğrenci Yönergesi değişikliği karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)

          - Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Yönerge değişikliği karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)