İleri düzeydeki sağlık eğitimi kalitesiyle örnek gösterilen, çağın gelişmelerine öncülük eden eğitim ve bilim merkezi olmaktır.

Üniversitemizin liberal eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış toplum üniversitelerinden ve/veya enstitülerinden biri olma yolundaki çalışmalar ile öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve ülke insanının hayat kalitesini sağlık hizmetleri alanında geliştirme sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.