Mobile Logo Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Vizyon / Misyon

Vizyon - Misyon

BÜ Döner Sermaye İşletmesi Misyonu

 • İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek
 • Üniversitemize bağlı eğitim–öğretim araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek
 • Döner sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek
 • Üniversitemiz personellerinden gelire katkısı olanlara ilgili yönetmelik çerçevesinde katkı paylarını Ödemek
 • Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak yürütmek

BÜ Döner Sermaye İşletmesi Vizyonu

 • Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren yenilikleri yakından takip eden ve En İyi Hizmet ; Zamanında verilen Hizmet, anlayışı ile hareket etmek
 • Akılcı, saygın, kendine güvenen bir birim olmak
 • Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak
 • Hizmet üretmeye odaklanmak
 • Açık ve etkin iletişim kurmak
 • Topluma, Çevreye ve etik değerlere saygılı olmak

 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı