Doktor Öğretim Üyesi Ümit Girgel

"Effect of Conventional and Organic Farming on Morphological andAgronomic Characteristics of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Elixir International Journal, 2019

"Mannitol (C6H14O6) effects on germination of broadbean (Vicia faba L.) Seeds", Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Hatice Çokkızgın, Forestry Research And Engineering, 2019

"F1 ve F2 Düzeylerindeki Melez Bezelye Varyetelerinin Fenolojik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon Katsayısı Analizi ile Belirlenmesi", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Hatice Çokkızgın, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Bayburt Koşullarında Yetiştirilen Farklı Bezelye Genotiplerinde Fenolojik Özellikler, Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Hatice Çokkızgın, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Bayburt Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen Bazı Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bazı Morfolojik ve Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek Lens culinaris Medic Genotiplerinde Ekim Sıklığının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma", Gülay Zulkadir, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Abdulkadir Tanrıkulu, Murat Canbolat, Harran Journal of Agricultural And Food Science, 2015

"Determination of Yield and Yield Components of Various Winter Lentil Genotypes (Lens culinaris Medic.) in Kahramanmaras Conditions", Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Gülay Zulkadir, Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Ökkeş Akın Boylu, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, 2014

"Determination of Relationships Between Yield Components in Bean by Using Path Coefficient Analysis", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Bahri Özsisli, Ümit Girgel, Greener Journal of Agricultural Sciences, 2013

"Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Melez Arpa Genotiplerinin Belirlenmesi", Mustafa Çölkesen, Alihan Çokkızgın, Cengiz Yürürdurmaz, Ümit Girgel, (10.10.2013-13.10.2013), 10.tarla Bitkileri Kongresi, 2013

"Farklı İklim Koşullarında Değişik Fasulye Çeşitlerinin Phaseolus vulgaris L Bitkisel Ve Tarımsal Ozelliklerinin Belirlenmesi", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Bahri Özsisli, Ümit Girgel, (09.05.2011-12.05.2011), Gap Vı.tarım Kongresi, 2011

"Kahramanmaraş Göksun ve Darende Koşullarında Fasulye Çeşitlerinin Phaseolus vulgaris L Fenolojik Dönemleri ile Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Bahri Özsisli, Ümit Girgel, (12.10.2011-15.10.2011), Ix.tarla Bitkileri Kongresi, 2011

"Yabani Bezelye Pisum sativum L ssp elatius ve P Sativum L ssp sativum Tohumlarında Dormansi nin Kırılması", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Gülay Zulkadir, Ümit Girgel, Mustafa Güneş, Cemil Polat, İlker Aydoğdu (07.10.2015-10.10.2015), 11.tarla Bitkileri Kongresi, 2015

"Çevre Kosullarının Fasulye PHASEOLUS VULGARİS Çeşitlerinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Bahri Özsisli, Ümit Girgel, (12.09.2012-14.09.2012), 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, 2012

"Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Bezelyede Pisum sativum L Tane Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkisi", Mustafa Çölkesen, Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, (25.06.2007-27.06.2007), Vıı Tarla Bitkileri Kongresi, 2007

"Kahramanmaraş Koşullarında Yabani ve Bazı Kültür Bezelye Genotiplerinin Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi", Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, (07.10.2015-10.10.2015), 11.tarla Bitkileri Kongresi, 2015

"Investigation of Broomrape (Orobanche spp.) effects on the morphological and agronomic characteristics of Chickpeas (Cicer arietinum L.) in the Eastern Mediterranean region", Tamer Üstüner, Ümit Girgel, (26.10.2017-29.10.2017), Internatıonal Conference on Scıence And Educatıon, 2017

"Fasulye Phaseolus vulgaris L Çeşit ve Yerel Populasyonlarında Verim İle Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Gülay Zulkadir, Çevik Yakup (19.10.2014-23.10.2014), 5.türkiye Tohumculuk Kongresi, 2014

"KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI YEMEKLİK TANE BAKLAGİL BİTKİLERİNİN VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, (05.10.2018-06.10.2018), Iıı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"BAYBURT VE KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BEZELYE (PISUM SATIVUM VE P. ELATIUS) GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, (05.10.2018-06.10.2018), Iıı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"F1 Ve F2 DüzeylerindekiMelez Bezelye Varyetelerinin Fenolojik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon KatsayısıAnalizi İle Belirlenmesi", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Hatice Çokkızgın, (27.10.2017-29.10.2017), e 1stınternational Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity (otbiyosem), 2017

"Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Ekim Sıklığının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma", Gülay Zulkadir, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Abdulkadir Tanrıkulu, Murat Canbolat, Mehmet Güneş (28.04.2015-01.05.2015), Gap Vıı.tarım Kongresi, 2015

"Effect of Different Osmotic Pressure Levels on Germination Characteristics of Kidney Bean (Phaseolus vulgaris L.)", Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, (02.07.2018-05.07.2018), 4th Internatıonal Agrıculture Congress, 2018

"Vermikompost Gübre Uygulanan Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi", Volkan Gül, Betül Gıdık, Ümit Girgel, (30.11.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress, 2018

"Bazı Bezelye Genotiplerinin Fenolojik ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi", Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, (05.10.2016-08.10.2016), Ulusal Tarım Kongresi, 2016

"Bayburt Koşullarında Yetiştirilen Farklı Bezelye Genotiplerinde Fenolojik Özellikler, Verim ve Verim Bileşenlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Hatice Çokkızgın, (27.10.2017-29.10.2017), 1st International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity(otbiyosem), 2017

"Propolis: Edible Coating", Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Nesrin Ecem Bayram, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Bazı Doğal PopülasyonVe Kültür Bezelye Genotiplerinin Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi ÜzerineBir Araştırma", Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, (27.10.2017-29.10.2017), 1st Internationalsymposium on Organic Agriculture And Biodiversity (otbiyosem), 2017

"Bayburt Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen Bazı Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt, 2017

"Does propolis production in Turkey meet the consumer demand?", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"BAYBURT KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN YABANİ HARDAL (SİNAPİS ARVENSİS) BİTKİSİNİN AGRONOMİK ÖZELLİKLERİ", Betül Gıdık, Fadul Önemli, Volkan Gül, Ümit Girgel, (07.12.2018-09.12.2018), 4th International Congress on Vocational And Technical Sciences, 2018

"Determination of the Effect of Conventional and Organic Farming Conditions on Morphological and Agronomic Characteristics in Some Local Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, (02.07.2018-05.07.2018), 4th Internatıonal Agrıculture Congress, 2018

"INNOVATIVEAPPROACHES INAGRICULTURE, FORESTRYAND AQUACULTURESCIENCES", CHAPTER 3, Gece Akademi, Ümit GİRGEL, 978-605-288-800-1, 39-44, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"INNOVATIVEAPPROACHES INAGRICULTURE, FORESTRYAND AQUACULTURESCIENCES", CHAPTER 4, Gece Akademi, Alihan ÇOKKIZGIN, 978-605-288-800-1, 45-50, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Tahıl Teknolojisi ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıdalarda Temel İşlemler - ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Hijyen ve Sanitasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"İçecek Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Gıdalarda Temel İşlemler ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Tahıl Teknlojisi ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Fermentasyon Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıdalarda Temel İşlemler ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Tahıl Teknolojisi ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Fermantasyon Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Apiterapi", Önlisans, Türkçe, 3

"Beslenme ve Diyetetik", Önlisans, Türkçe, 3

"Kalite Yönetim Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Kalite Güvence Standartları", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Yazışma Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Tahıl Teknolojisi -ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Fonksiyonel Gıda Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıda Katkı Maddeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Hijyen ve Sanitasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Tarla Bitkileri Fizyolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Danışmanlık", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Yemeklik Tane Baklagillerin Tohumluk Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Baklagil Çiçeklenme Biyolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yemeklik Baklagillrin Özel Yetiştiriciliği ve Islahı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Komisyon Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Bşk."

"Yabani Hardal (Sinapis sp.) Bitkisinin Biyodizel Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-22.01.2019, 7, 385.26 TÜRK LİRASI

"Kahramanmaraş ili nohut (Cicer arietinum) ekim alanlarında canavar otu (Orobanche spp.) yoğunluğunun, nohut (C. arietinum) bitkisinin morfolojik ve agronomik özelliklerine etkisinin araştırılması(2017/5-35 UKSP)", Doktor Öğretim Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.03.2017-01.06.2017, 2700 TÜRK LİRASI

"Kahramanmaraş ili nohut (Cicer arietinum) ekim alanlarında canavar otu (Orobanche spp.) yoğunluğunun, nohut (C. arietinum) bitkisinin morfolojik ve agronomik özelliklerine etkisinin araştırılması (2015/1-51M)", Yardımcı Doçent, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.10.2015-18.12.2017, 21.601 TÜRK LİRASI

"Kahramanmaraş koşullarında bazı kültür ve yabani bezelye çeşitlerinin agronomik ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.12.2010-10.12.2012

"Kahramanmaraş koşullarında bolero bezelye Pisum sativum L çeşidinde ekim sıklığında verim özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.02.2005-12.02.2006

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2006 - 2013 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri (dr), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2003 - 2006 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri (yl) (tezli), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
1991 - 1995 Lisans Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi