Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Tez Teslimi ve Mezuniyet
Tezini başarılı olarak savunan öğrenci iki aşamadan oluşan Tez Teslimi ve Mezuniyet Sürecini başlatır. 

Tez Kontrol Süreci

İlk aşamada öğrenci Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazdığı tezini (hem Word hem de pdf formatında) kontrol amaçlı e-mail yoluyla Lisansüstü Eğitim Enstititüsünde bulunan ilgili kişiye gönderir.  

 
Ana Bilim Dalları İlgili Kişi
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Temel Eğitim, Eğitim Bilimleri , Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği,  İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,  Mühendislik Yönetimi   talhasert@bayburt.edu.tr  
Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya, Fizik, 
Sosyoloji, Tarih, Organik Tarım İşletmeciliği (Disiplinlerarası)
 umitkoc@bayburt.edu.tr    

Gönderilecek olan dosya Tezi Yazanın Adı Soyadı olarak isimlendirilmelidir. Tarafınıza bildirilen tezinizdeki şekil ve imla açısından hatalı yerlerin tez şablonuna göre yeniden düzeltilmelidir. Düzeltmeleriniz ardından ikinci ve olacaksa diğer kontroller için yeniden mail atmanız gerekmektedir. Bu süreç yazılan tezin Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzuna uygun ve basıma hazır durumda olması ile sonuçlanır.

Tez Teslimi ve Mezuniyet Süreci

İkinci aşamada öğrenci Mezuniyet Sürecini başlatır. Aşağıdaki gerekli evrakları hazırlayarak savunma sınavından itibaren bir ay içerisinde enstitüye;

Önemli Not: Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince Enstitüye teslim edilecek CD’ler de öğrencinin, jürinin veya tezde adı geçen diğer kişilerin imza, fotoğraf, kimlik numarası, e-mail adresi, telefon, doğum yeri, doğum tarihi, iş ve ev adresi vb. gibi kişisel verilerin bulunmaması gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı