Üyelik

 1. Yönetim Kurulu Üyesi, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi", Bilimsel Kuruluş, 2013, Devam Ediliyor
 2. Üye, "Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School)", Bilimsel Kuruluş, 2013, Devam Ediliyor
 3. Üye, "International Journal of Academic Social Science Studies", Bilimsel Kuruluş, 2012, Devam Ediliyor
 4. Üye, "Ekev", Bilimsel Kuruluş, 2011, Devam Ediliyor
 5. Üye, "İib International Refereed Academic Social Sciences Journal", Bilimsel Kuruluş, 2011, Devam Ediliyor
 6. Üye, "Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic", Bilimsel Kuruluş, 2011, Devam Ediliyor
 7. Üye, "Bilimname", Bilimsel Kuruluş, 2010, Devam Ediliyor
 8. Danışman, "İslam Araştırmalar Dergisi", Bilimsel Kuruluş, 2010, Devam Ediliyor
 9. Danışman, "Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi", Bilimsel Kuruluş, 2010, Devam Ediliyor
 10. Üye, "Usul", Bilimsel Kuruluş, 2008, Devam Ediliyor
 11. Üye, "İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi", Bilimsel Kuruluş, 2004, Devam Ediliyor
 12. Yönetim Kurulu Üyesi, "Çomü Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi", Bilimsel Kuruluş, 2013, 2015
 13. Danışman, "Çomü İlahiyat Fakültesi Dergisi", Bilimsel Kuruluş, 2012, 2015
 14. Yönetim Kurulu Üyesi, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi", Bilimsel Kuruluş, 2013, 2014