Makale

 1. Çekiç Sevdegül, Ayengin Tevhit,"Sosyal Medyadaki Mahremiyet İhlallerinin Bazı Fıkhîyansımalarına Dair",Mütefekkir,vol.8,no:15,pp:71 - 93, 2021
 2. Ayengin Tevhit,"Fıkıh Mezheplerinin Bağlayıcılığına Dair",İlahiyat Akademi,no:5,pp:59 - 75, 2017
 3. Ayengin Tevhit,"Hukuk ve Sosyal Realite",Eski Yeni,vol.24,no:1,pp:26 - 30, 2012
 4. Ayengin Tevhit,"Hukûkî Dinamizm ve İçtihatta İsabet Tartışmaları",Marife,vol.12,no:3,pp:139 - 158, 2012
 5. Ayengin Tevhit,"Hüsün Kubuh Tartışmaları ve İslam Hukukunun Kökeni Üzerine",EKEV AKADEMİ DERGİSİ,vol.16,no:53,pp:191 - 207, 2012
 6. Ayengin Tevhit,"Helal Gıda Sertifikası Tüketici Hakkıdır",Gimdes,vol.21,no:1,pp:14 - 15, 2011
 7. Ayengin Tevhit,"Çalışmanın Dini Temelleri Kalvinizm ve İslam Örneği",İslami Araştırmalar Dergisi,vol.18,no:4,pp:463 - 472, 2005
 8. Ayengin Tevhit,"Kurban İbadeti",Diyanet İlmi Dergi,vol.41,no:4,pp:7 - 28, 2005
 9. Ayengin Tevhit,"İslam Hukukunun Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler",Usûl İslam Araştırmaları,vol.4,no:2,pp:99 - 113, 2005
 10. Ayengin Tevhit,"Islam and Human Rights Adlı Kitabı Özelinde Ann Elizabeth Mayer in İslam ve İnsan Hakları Hakkındaki Görüşleri",İslam Hukuku Araştırmaları Dertgisi,vol.4,no:1,pp:353 - 375, 2004
 11. Ayengin Tevhit,"İslam Da İktisadi Hayatın Ahlaki Boyutu",İslami Araştırmalar Dergisi,vol.16,no:4,pp:648 - 659, 2003
 12. Ayengin Tevhit,"İslam Hukuk Felsefesinde Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Hukuk Devleti Nin Metodolojik Referansları",EKEV AKADEMİ DERGİSİ,vol.7,no:1,pp:1 - 12, 2003