Bildiri

  1. Ayengin Tevhit (07.04.2017 - 09.04.2017), "Helâl Turizmde Kullanılabilecek Temel Dini Kavramlar ve Güncel Yansımaları", presented at the 1. International Halal Tourism Congress, 2017
  2. Ayengin Tevhit (06.09.2014 - 07.09.2014), "Gıda Kozmatik ve Sağlık Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddelerinin Helal Sertifikalarında Kullanımı", presented at the Uluslararası VI. Helal Gıda Sempozyumu, 2014
  3. Ayengin Tevhit,Durmaz Osman (08.05.2014 - 09.05.2014), "Sosyal Medyada Verilen Fetvaların Otantikliği", presented at the Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, 2014
  4. Ayengin Tevhit (13.10.2011 - 14.10.2011), "Küresel Tek Bir Helal Standart İçin Öneriler 13 14 Ekim 2011 Gimdes Cnr Fuar Merkezi İstanbul Basılmış Olarak Gimdes Uluslar Arası Helal Gıda Konferansları İstanbul 2012 Ss 140 151", presented at the Uluslararası IV Helal Gıda Sempozyumu, 2011
  5. Ayengin Tevhit (16.10.2003 - 19.10.2003), "Ebû Hanife Nin Hukuki İrade Anlayışı", presented at the İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, 2003
  6. Ayengin Tevhit (15.05.2009 - 17.05.2003), "Din ve Vicdan Özgürlüğünün İnsan Hakları Sözleşmelerine Yansımaları", presented at the İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, 2003