Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Başkanlığımız Ayniyat Bürosu çalışanları, ayniyat işlemlerinin aksaksız yürütülmesinden ve devlet malının korunmasından sorumlu olduklarının bilincinde olarak, değişik kaynaklardan gelen demirbaş ve sarf malzemeler (taşınırlar) ile ilgili işlemleri iki farklı ambarda yürütmekte, taşınırlara ait demirbaş kayıtlarını, zimmet işlemlerini yapmakta, giriş ve çıkış işlemlerini Strateji Daire Başkanlığına bildirmektedirler