Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
 

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN   Başkan
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü :Dr. Öğretim Üyesi Hamdi TÜRKOĞLU   Üye
  Sağlık Bilimleri  Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Bülent BAYRAKTAR   Üye
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ramazan CEYLAN   Üye
  Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Hülya KODAN   Üye
  İİBF Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ   Üye
  İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZKAN   Üye
  Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Alperen TOZLU   Üye
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Gazi ÖZDEMİR   Üye
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü  Öğretim Görevlisi  Ebubekir AKKOYUNLU   Üye
  Uygulmalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı  Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Bora GÖKTAŞ   Üye
  Sanat ve Tasarım  Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ümit YILDIRIM   Üye
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı: Öğr. Görevlisi Ümit KARAKAŞ   Üye
  Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bahadır KURNAZ   Üye
  Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yahya Yasin YILMAZ   Üye
  Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Teoman İSKENDER   Üye
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İsrafil ERTÜRK   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ESMER   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi İsmail KARAKAYA   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı: Cuma AYTEMÜR   Üye
  Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Halis KILIÇ   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.