Seçmeli Dersler Lisans Programı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER

 

          3.YARIYIL ALAN SEÇMELİ

          3.YARIYIL ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Kod

Dersin Adı

T

U

AKTS/ECTS

Kod

Dersin Adı

T

U

AKTS/ECTS

AS

 İslam Hukukunda Kadınlara Yönelik Hükümler

2

0

4

ÜS

Siyer

2

0

2

AS

İslam Hukukunda İctihat ve Taklit

2

0

4

ÜS

Peygamberler Tarihi

2

0

2

AS

Karşılaştırmalı Kuran Mealleri

2

0

4

ÜS

İslam İbadet Esasları

2

0

2

AS

Hadis Şerh Geleneği

2

0

4

ÜS

Kur’anda Ana Hükümler

2

0

2

AS

Kuranda Ahlak İlkeleri

2

0

4

ÜS

Güncel Hadis Yorumu ve Tartışmaları

2

0

2

AS

Alevilik, Bektaşilik

2

0

4

ÜS

Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar

2

0

2

AS

İslam Medeniyeti ve Kurumları Tarihi

2

0

4

 

 

 

 

 

AS

Arapça Tercüme Teknikleri

2

0

4

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

          5.YARIYIL ALAN SEÇMELİ

6. YARIYIL ALAN SEÇMELİ

Kod

Dersin Adı

T

U

AKTS/ECTS

Kod

Dersin Adı

T

U

AKTS/ECTS

AS

Hadiste Senet Tenkidi

2

0

4

AS

Hadiste Metin Tenkidi

2

0

4

AS

Hadis Metinleri I

2

0

4

AS

Hadis Metinleri II

2

0

4

AS

Klasik Kelam Metinleri

2

0

4

AS

Çağdaş Kelam Metinleri

2

0

4

AS

Kelam Epistomolojisi

2

0

4

AS

Osmanlı Kelam Düşüncesi

2

0

4

AS

Kuran Metni Analizi I

2

0

4

AS

Tefsir Metinleri II

2

0

4

AS

Tefsir Metinleri I

2

0

4

AS

Kuran Metni Analizi II

2

0

4

AS

Fıkıh Mezhepleri

2

0

4

AS

Ahkâm Ayetlerindeki Fıkhi Hükümler

2

0

4

AS

İslam Hukuk Tarihi

2

0

4

AS

Fıkhın Genel İlkeleri

2

0

4

AS

Farsça ı

2

0

4

AS

Farsça II

2

0

4

AS

Osmanlı Türkçesi

2

0

4

AS

Osmanlı Türkçesi

2

0

4

AS

Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

0

4

AS

İslamın Yayılış Tarihi

2

0

4

AS

Osmanlıca Tarih Metinleri

2

0

4

AS

Kur’anın Belagatı ve İcazı

2

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

6. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ

Kod

Dersin Adı

T

U

AKTS/ECTS

FS

Sünneti Anlamada Yöntem

2

0

3

FS

Güncel Tefsir Problemleri

2

0

3

FS

Günümüz Fıkıh Problemleri

2

0

3

FS

Günümüz Kelam Problemleri

2

0

3

FS

Hz. Peygamberin Evrensel Mesajları

2

0

3

FS

Tasavvuf Akımları

2

0

3

FS

Günümüz İslam Dünyası ve Müslüman Azınlıklar

2

0

3

FS

İslam Sanatı

2

0

3

FS

 

 

 

 

FS

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

4.SINIF

         7.YARIYIL ALAN SEÇMELİ

8. YARIYIL ALAN SEÇMELİ

Kod

Dersin Adı

T

U

AKTS/ECTS

Kod

Dersin Adı

T

U

AKTS/ECTS

AS

Hadis ve Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar

2

0

4

AS

Hadis ve Fıkıh İlişkisi

2

0

4

AS

Sahabe ve Hadis Rivayeti

2

0

4

AS

Hadis Edebiyatı

2

0

4

AS

Kelamda Evren ve İnsan

2

0

4

AS

İslam Düşünce Tarihinde Kelam Eleştirileri

2

0

4

AS

Siyaset ve Toplum

2

0

4

AS

Kelam Okulları

2

0

4

AS

Ahkâm Ayetleri Yorumu

2

0

4

AS

Ahkâm Ayetleri Yorumu II

2

0

4

AS

Kuranda Ana Konular

2

0

4

AS

Kuranda Ana Konular II

2

0

4

AS

İslam Aile Hukuku

2

0

4

AS

İslam Miras Hukuku

2

2

4

AS

Hukuk Başlangıcı

2

0

4

AS

İslam Borçlar Hukuku

2

0

4

AS

İslam Ceza Hukuku

2

0

4

AS

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

2

0

4

AS

İslam Eğitim Tarihi

2

0

4

AS

İslamın Yayılış Tarihi

2

0

4

AS

Arapça Klasik Metinler

2

0

4

AS

Arapça Modern Metinler

2

0

4