Personel
Sıralama:
Daire Başkanı Mehmet Şerif Topcu
Şube Müdürü Bahri Tarıkulu
Şef Gökçe Özdemir
Çözümleyici Hulusi Mehmet Tanrıkulu
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Selin Kömür
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Suat Turan
Bilgisayar İşletmeni Hanifi Mehmet İtik
Bilgisayar İşletmeni Hikmet Karakoç
Bilgisayar İşletmeni Semiha Bayhan