Mobile Logo Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Personel ve İletişim Bilgileri

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit YILDIRIM (Dahili: 2235)

Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Betül GIDIK (Dahili: 2020)

Dr. Öğr. Üyesi Hamid YILMAZ (Dahili: 2235)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Sorumlu Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ümit YILDIRIM

Öğr. Gör. Ahmet Nadir ÖZKUL (Dahili: 2476)

Öğr. Gör. Figen MEŞELİ (Dahili: 2476)

Öğr. Gör. İsmail BİRLİK (Dahili: 2021)

Öğr. Gör. Ömer Murat KADEŞ (Dahili: 2476)

Öğr. Gör. Recep ASLANOĞLU (Dahili: 2016)

Şube Müd. Aytaç KOMAN (Dahili: 2016)

Etkinlik Birimi

Sorumlu Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Betül GIDIK

Sosyal ve Dijital Medya Birimi

Sorumlu Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hamid YILMAZ

Öğr. Gör. Ahmet DEVELİ (Dahili: 2018)

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Birimi

Sorumlu Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ümit YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Yunus KAYA (Dahili: 2018)

Öğr. Gör. Mehmet TOKATLI (Dahili: 2018)

 

Telefon: +90 (458) 333 2032

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı