Pedagojik Formasyon Başvurusu I. Yedek Kayıt Duyurusu

T.C.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

YEDEK KAYIT KABUL ESASLARI

 

1- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına, 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” ile Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” doğrultusunda kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2- Ön kayıt başvurusu yapan öğrencilerden kesin kayıt hakkı kazanan adayların sıralaması YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 4’lük sistem doğrultusunda YÖKSİS’ ten alınan genel not ortalamalarına göre yapılmıştır. YÖKSİS’ ten genel ağırlıklı not ortalaması alınamayan adaylar sıralamaya dahil edilmemiştir.

3- Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler;

a)       Pedagojik Formasyon Başvuru Dilekçesi

b)       Lisans Diploması / Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı / E-Devlet Çıktısı / Fakültemizde onaylatılabilir).

c)       Transkript (Onaylı / E-Devlet Çıktısı / Fakültemizde onaylatılabilir).

d)       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı / Fakültemizde onaylatılabilir).

e)       2 Adet Vesikalık Fotoğraf.

f)        Dekont (1.750,00 TL)

Kesin Kayıt sonucu kontenjan dolmadığı takdirde yedek listeden kesin kayıt işlemleri ile ilgili duyuru üniversitemiz ve fakültemiz web sayfalarından yapılacaktır..

Kesin Kayıt Başvuruları Şahsen veya e-posta yoluyla (formasyon@bayburt.edu.tr) Fakültemizin Pedagojik Formasyon birimine yapılacaktır.

4- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ilk taksiti olan 1.750,00 TL, T.C. Ziraat Bankası Bayburt Şubesi TR840001000245647603085001 no’ lu İBAN numarasına yatırılacaktır. Taksiti bankaya yatırırken açıklama kısmına  "Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve PFESP 1. Taksiti" olduğunu belirten ibare yazdırılmalıdır. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde Alacaklı kısmına Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü yazılacaktır.

5- Kesin kayıt yaptıran adayların ders muafiyet başvuruları 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Pedagojik Formasyon Birimine yapılacaktır.

6- İlan edilen kontenjanlarda her branşta en az 4 ve toplam kontenjanın %50’si kadar öğrencinin kesin kayıt yaptırmaması durumunda program açılmayacak ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ücretleri hesaplarına iade edilecektir.

7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri geçerlidir.

NOT: e-posta yoluyla yapılan kayıtlarda belgelerin asılları derslerin başladığı hafta pedagojik formasyon birimine elden teslim edilecektir.

 

İŞLEYİŞ TAKVİMİ

ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI

19-22/10/2021

YEDEK LİSTE KESİN KAYITLARI

25-27/10/2021

DERSLERİN BAŞLAMASI

25 Ekim 2021 Pazartesi
İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 458 333 20 33  Dahili: 2254

E-Mail: formasyon@bayburt.edu.tr