Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Ortağı Olduğumuz BİGGirişim Konsorsiyumu 2023 Yılında Girişimlerini Bekliyor!

Teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklendiği TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı ile şirket kurma fırsatı yakalamak için hemen başvur: bigg.ktu.edu.tr

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı girişimcileri 450.000TL %100 Hibe ile desteklemektedir.

Başvuru şartları:

●        Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya ilgili programlardan mezun olmak,

●        Daha önce TÜBİTAK 1512 ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Programlarından destek almamak,

●        Başvuru tarihi itibari ile herhangi bir şirkette ortaklığı bulunmamak.

Süreç:

●        Aşama 1: İş fikirleri uygulayıcı kuruluş tarafından değerlendirilerek uygun bulunan iş fikirleri uygulayıcı kuruluş destekleri ile iş planına dönüştürülür.

●        Aşama 2: Girişimci adaylarının iş planları TÜBİTAK’a sunulur ve TÜBİTAK tarafından panel değerlendirmesine alınır. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan iş planları TÜBİTAK tarafından desteklenir.

●         Aşama 3: 1512 BİGG Programını başarı ile tamamlayan girişimciler TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı